Europa

Grad Novalja donio prvi paket mjera za ublažavanje posljedica koronavirusa

POMOĆ PODUZETNICIMA

Gradskim službenicima 10 posto niža plaća, a osim što će poduzetnici biti oslobođeni nameta, financirat će im se i režijski troškovi.


U cilju ublažavanja posljedica koronavirusa (COVID – 19), Grad Novalja donosi prvi paket mjera koji su prvenstveno usmjereni na pomoć poduzetnicima kojima je onemogućeno poslovanje, ali i svim ostalim poduzetnicima kroz oslobađanje plaćanja komunalne naknade u razdoblju ožujak – svibanj 2020. g.

Također, poslovnim subjektima omogućena je obročna otplata dugovanja obveze plaćanja komunalne naknade dospjele do 31. prosinca 2019. g. na rok od 12 mjeseci, a zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novalje oslobađaju se plaćanja zakupnine u razdoblju od 1. ožujka do 31. svibnja 2020. g.

Zakupci ugostiteljskih terasa u vlasništvu Grada Novalje oslobađaju se od plaćanja zakupnine u visini od 25 % godišnje zakupnine dok se iznimno zakupcima ugostiteljskih terasa u vlasništvu Grada Novalje koji su stupanjem na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događaja od 19. ožujka 2020. g. prestali s radom, odobrava oslobađanje od plaćanja zakupnine u visini od 50 % godišnje zakupnine.

Poduzetnicima kojima je sukladno Odluci stožera civilne zaštite Republike Hrvatske onemogućen rad, financirat će se režijski troškovi u razdoblju od 1. ožujka do 31. svibnja. 2020. g., na način da će svi podnositelji zahtjeva koji udovoljavaju kriterijima primiti potporu u paušalnom iznosu od 1.000,00 kn, odnosno u slučaju da režijski troškovi prelaze navedni iznos, isplatit će do visine iznosa nastalih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kn.

Donesena je Odluka Ministarstva kulture o obustavi plaćanja spomeničke rente prema čl. 114. i 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za razdoblje od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu Odluke te će se ista primijeniti prilikom izdavanja rješenja obveznicima od strane Grada Novalje.

Jedna od mjera Grada Novalje usmjerena je na pomoć roditeljima djece vrtićke dobi na način da će za mjesec ožujak, platiti cijenu u visini paušala od 150,00 kn dok će u periodu travanj – lipanj 2020. g. odnosno do ponovne normalizacije rada Dječjeg vrtića „Carić“ biti u potpunosti oslobođeni plaćanja vrtićkih usluga.

S ciljem uštede i rasterećenja proračuna ukidaju se naknade članovima i predsjednici Gradskog vijeća, ukidaju se naknade predsjednicima vijeća mjesnih odbora, te se umanjunje osnovica za obračun plaće službenika i namještenika za 10 %, kao i neoporezivi iznos za topli obrok sve u razdoblju od travnja do prosinca 2020. g. Također, obustavlja se isplata sredstava iz proračuna Grada Novalje namijenjenih financiranju političkih stranaka za razdoblje travanj – rujan 2020. g.

Od planiranih projekata realizirat će se samo oni neophodni za redovno funkcioniranje i održavanje infrastrukture, kao i projekti koji su financirani sredstvima EU. Od započetih projekata nastavit će se oni za koje nema mogućnosti odgode njihove realizacije kao i oni koji se financiraju sredstvima EU, dok će se ostali odgoditi.

S obzirom da u 2020. godini očekujemo završetak izgradnje Poduzetničkog inkubatora „Ragan“ i Proširenje i unaprjeđenje zajedničke infrastrukture PZ „Čiponjac“, upravo ta dva kapitalna projekta predstavljaju novu perspektivu za razvoj gospodarstva Grada Novalje, nakon završetka pandemije COVID – 19. Grad Novalja, planira i dalje ulagati sredstva u vansezonske aktivnosti s naglaskom na jesen 2020. g. i proljeće 2021. g, kako bi se nastavio trend iz proteklih godina, naravno pod uvjetom da se situacija s globalnom pandemijom COVID – 19 u potpunosti smiri,

Isto tako, revidirat će se i umanjiti sredstva kojima se financiraju udruge građana i sportski klubovi.

Sve navedene mjere podložne su korekcijama, dopunama odnosno moguće je uvođenje novih ovisno o daljnjem razvoju situacije, a sukladno tome vršit će se konstantne analize, sve s ciljem da se kroz ovo izazovno razdoblje, prođe sa što manje negativnih posljedica.

Mjere koje je donijelo Gradsko vijeće su:

1. Zakupci ugostiteljskih tersa u vlasništvu Grada Novalje oslobađaju se od plaćanja zakupnine u visini od 25 % godišnje zakupnine dok se iznimno zakupcima ugostiteljskih terasa u vlasništvu Grada Novalje koji su stupanjem na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju sportskih i kulturnih događaja od 19. ožujka 2020. g. prestali s radom, odobrava oslobađanje od plaćanja zakupnine u visini od 50 % godišnje zakupnine

2.oslobađanje plaćanja zakupnine zakupaca poslovnih prostora u vlasništvu Grada Novalje od 1. ožujka do 31. svibnja 2020. g.

3.oslobađaju se plaćanja komunalne naknade u razdoblju od 1. ožujka do 31. svibnja 2020. g., svim poslovnim subjektima sa sjedištem na području Grada Novalje kojima je koeficijent namjene određen u visini od 2 do 10, što predstavlja popust od 25 % u odnosu na godišnju obvezu komunalne naknade;

4.omogućena je obročna otplata dugovanja obveze plaćanja komunalne naknade dospjele do 31. prosinca 2019. g. na rok od 12 mjeseci i to : Fizičkoj osobi obrtniku za dug iznad 2.000,00 kn i Pravnoj osobi za dug iznad 5.000,00 kn;

5.oslobađanje plaćanja usluga dječjeg vrtića od 1. travnja do 30. lipnja 2020. g. odnosno do ponovnog regularnog otvaranja Dječjeg vrtića Carić;

6.obustavlja se isplata sredstava iz proračuna Grada Novalje namijenjenih financiranju političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih sa liste grupe birača u razdoblju travanj – rujan 2020.g.;

7.ukida se naknada članovima i predsjedniku Gradskog vijeća u razdoblju od travnja do prosinca 2020. g.;

8.ukida se naknada predsjednicima vijeća mjesnih odobra za razdoblje od travnja do prosinca 2020. g.;

Mjere koje donosi Gradonačelnik

1.Pomoć poduzetnicima u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19): Poduzetnicima iz sektora pružanja usluge smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića odnosno poduzetnicima koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, financirat će se režijski troškovi u razdoblju od 1. ožujka do 31. svibnja. Režijskim troškovima se smatraju sljedeći računi/troškovi: komunalna usluga – vodoopskrba, komunalna usluga – zbrinjavanje komunalnog otpada i opskrba električnom energijom troškovi nastali u razdoblju od 1. ožujka do 31. svibnja. 2020. g., na način da će svi podnositelji zahtjeva koji udovoljavaju kriterijima primiti potporu u paušalnom iznosu od 1.000,00 kn, odnosno u slučaju da režijski troškovi prelaze navedni iznos, isplatit će do visine iznosa nastalih troškova, odnosno do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kn..

2.Gradonačelnik Grada Novalje donio je 1. travnja 2020. g. Odluku o umanjenju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika za 10 %, kao i odluku o umanjenju neoporezivog iznosa za topli obrok, vodeći računa o zaposlenicima s najnižim primanjima na koje se ova Odluka ne odnosi. Osnovicu za obračun plaće smanjit će i ustanove kojima je Grad Novalja osnivač kao i komunalna društva u vlasništvu Grada.


 

Komentari

Komentara


Izvor: Grad Novalja | Foto: Josip Durdov

Povezane objave

Oznake
Back to top button
Close