Posao

Europska komisija predlaže platformu za lakše pronalaženje radnika iz trećih zemalja

Europska komisija je u srijedu predstavila prvi okvir na razini EU-a za organiziranu mobilnost radne snage iz trećih zemalja u cilju smanjenja kritičnog nedostatka radnika.


Poslodavci teško pronalaze radnike u cijeloj Europskoj uniji, tri četvrtine malih i srednjih poduzeća u EU-u ne uspijeva pronaći radnike koji su im potrebni. EU je zacrtao cilj da do 2030. godine ima 20 milijuna stručnjaka u IKT sektoru, a trenutačno ih ima samo 9 milijuna, dakle nedostaje 11 milijuna ljudi.

“Stoga je početna točka za ovu raspravu: Bruxelles, imamo problem”, izjavio je Margaritis Schinas, potpredsjednik Komisije za promicanje europskog načina života.

Komisija ističe da će se do kraja desetljeća zbog demografskih  promjena pogoršati stanje na tržištu rada. Broj radno sposobnog stanovništva u EU-u smanjit će se s 265 milijuna 2022. na 258 milijuna 2030.

Nedostatak radne snage može ugroziti zelenu i digitalnu tranziciju, umanjiti konkurentnost EU-a i oslabiti javne usluge u područjima u kojima već nedostaje radnika, kao što su zdravstvena skrb i dugotrajna skrb.

Prijedlog uključuje uspostavu nove EU-ove baze za povezivanje poslodavaca u Uniji s tražiteljima zaposlenja iz trećih zemalja te mjere za priznavanje kvalifikacija i mobilnosti učenika.

Iako se problem nedostatka radne snage u EU-u prije svega nastoji riješiti kroz usavršavanje, prekvalifikaciju i korištenje neiskorištenog potencijala domaće radne snage, uvoz radne snage je neizbježan.

Baza talenata, brže priznavanje kvalifikacija, mobilnost

Tri su glavna elementa novog prijedloga. Prvi je baza talenata, koja treba olakšati zapošljavanja iz trećih zemalja, drugi je lakše i brže priznavanje kvalifikacija stečenih u trećim zemljama, a treći element je mobilnost u svrhu učenja.

O prijedlogu o bazi talenata konačnu odluku donose Vijeće EU-a i Europski parlament, a ostala dva elementa preporuke su zemljama članicama.

Baza talenata je prva takva platforma na razini EU-a koja bi trebala olakšati i ubrzati međunarodno zapošljavanje kako bi poslodavci lakše pristupili većem broju kvalificirane radne snage i talenata.

Sudjelovanje u bazi talenata EU-a bit će dobrovoljno za države članice.

– Lakše i brže priznavanje kvalifikacija stečenih u trećim zemljama

Olakšavanje priznavanja kvalifikacija i vrednovanja vještina stečenih u trećim zemljama ključno je važno za poslodavce koji traže kvalificirane radnike i državljane trećih zemalja koji traže pristup tržištu rada EU-a te njihovu integraciju u društvo zemlje domaćina. To može olakšati i mobilnost državljana trećih zemalja na jedinstvenom tržištu EU-a, navodi Komisija.

– Mobilnost u svrhu učenja kao prilika za sve

Preporukom “Europa u pokretu – prilike za mobilnost u svrhu učenja za sve” nastoji se potaknuti mobilnost u svim područjima obrazovanja i osposobljavanja. Komisija predlaže da se sadašnjih 20 posto poveća na 25 posto mobilnost među visokoobrazovanim osobama, a među polaznicima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na najmanje 15 posto.


 

Komentari

Komentara


Izvor: Hina | Foto: Pexels

Povezane objave

Oznake
Back to top button
Close