Tag: ličanka

Kulturno | Iva Biondić |

Kako je nastala Lička kapa?

Lička kapa tradicionalno je pokrivalo za glavu i prepoznatljivi dio muške narodne nošnje. Prema istraživanjima arheologa Viktora Hoffillera koji je vršio istraživanja na području Smiljana, Široke Kule i šire Like smatra se…