KolumneKnjiževni petak

Što je to knjižnica?

Školski odgovor na pitanje “Što je to knjižnica?” bio bi kako je knjižnica mjesto gdje se čuvaju knjige. I da, to je točan odgovor ali nikako nije potpun. Knjižnica je puno više od mjesta gdje se čuvaju knjige.

Povijest knjižnice usko je povezana s poviješću knjige. Razlog za to je vrlo jednostavan, zajedno s potrebom za pisanjem i zapisivanjem nastajala je i želja da se napisana riječ sačuva na odgovarajućemu mjestu. Umnožavanjem i prikupljanjem zapisa sve je veća bila potreba za prikladnim smještajem pohranjene građe, ali i za pomagalima kojima bi se brzo pronalazio određeni primjerak.

Riječ knjižnica zapravo dolazi od riječi knjiga. Biblioteka nastala je od dvije grčke riječi: biblion – knjiga i theke – pohrana. Osnovno im je značenje isto spremište knjiga, ali suvremeno određenje pojma knjižnica obuhvaća ustanovu koja prikuplja, sređuje, čuva i daje na korištenje knjižničnu građu, te pruža raznolike knjižnične usluge svojim korisnicima.

Zadaci svake knjižnice su:
-sustavan i neprestan odabir knjižnične građe
-sređivanje i stručna obradba knjižnične građe
-logičan i primjeren smještaj knjižnične građe
-čuvanje i zaštita knjižnične građe
-davanje na korištenje knjižnične građe
-davanje obavijesti o knjižničnoj građi u jednoj knjižnici ili u više njih.

Postoji više vrsta knjižnica, možemo ih razlikovati prema više kriterija no ona najvažnija podjela koja se zasniva na dva kriterija, kriteriju građe i kriteriju otvorenosti, razlikuje:
nacionalne knjižnice
-visokoškolske knjižnice
-općeznanstvene knjižnice
-narodne  knjižnice
-školske knjižnice
-specijalne knjižnice.

Djelatnost koja se bavi ustrojem i poslovanjem svih vrsta knjižnica, a osnovna joj je svrha omogućavanje korištenja kulturne i znanstvene baštine čovječanstva zabilježene na različitim vrstama dokumenata u svrhu svestranog razvoja pojedinca i društva u cjelini, naziva se knjižničarstvo. Knjižničarstvo obuhvaća posebno: izgradnju mreže knjižnica, izgradnju knjižničnih fondova, njihovo sređivanje u prostornome i obavijesnom smislu, čuvanje i zaštitu, pružanje informacijsko-referalnih usluga i uslugâ opskrbe knjižničnom građom te raznolike aktivnosti kojima se razvijaju navike čitanja i korištenja knjižničnih usluga.

Sva građa koju knjižnica posjeduje i daje na korištenje naziva se knjižničnim fondom. Knjižnični je fond promjenljiv i s obzirom na veličinu i s obzirom na vrstu građe. S obzirom na količinu građe on se neprestano povećava, iako se u radu knjižnice povremeno može dogoditi i da se smanji. Pojavom novih medija knjižnični se fond obogaćuje novim vrstama građe. Raznovrsnost građe uvjetuje unutarnju podjelu knjižničnog fonda, pri čemu je važna i veličina knjižnice.

Za kraj ovog kratkog vodiča o knjižnici, pogledajte video iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koji prikazuje što se sve događa u našoj najvećoj knjižnici.


 

Izvor: Knjižnice i društvo


 

Komentari

Komentara

Oznake

Povezane objave

Back to top button
Close