Tag: caklina

Novo | Tena Brnad |

Svakodnevne navike kojima uništavamo zube

Dr. Tarik Idrees, stomatolog iz Carisbrook Dental klinike u Manchesteru naglašava da ljudi čine niz jednostavnih grešaka kojima teško oštećuju svoje zube, a da toga u mnogim slučajevima i nisu…