Tag: Akademija likovnih umjetnosti

Kulturno | LIKACLUB |

CRTICE IZ POVIJESTI: Ivo Kerdić

Medaljer i kipar Ivo Kerdić rodio se 19. svibnja 1881. godine u slavononskom Davoru. Školovao se u Zagrebu i Beču te neko vrijeme radio na cizeliranju (pažljivom dotjerivanju) srebrnih predmeta….