U tijeku su radovi na uređenju “Vele rive” u luci Novalja

Promo

Prošli tjedan započeli su radovi na ”Veloj rivi” u luci Novalja.


Na temelju Ugovora br. NMV 01/2019 o izvođenju radova na uređenju obale za prihvat katamarana u luci Novalja, potpisanog 4. listopada 2019. započelo se s građevinskim radovima uređenja rive.

Nakon provedbe otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti radova na sanaciji obalnih zidova u luci otvorenoj za javni promet Novalja, Lučka uprava Novalja sklapa Ugovor s Kamenim zidom d.o.o. koji je proizašao kao ekonomski najpovoljnija ponuda sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, navode na službenoj stranici Grada Novalje.

Vrijednost radova je procijenjena na cca 1.065.000, 00 kn, dok je završetak radova planiran je do kraja godine.

Pogledajte spektakularan video kanjona rijeke Like!


Foto: Grad Novalja

<script>

<script>

Komentari


X
facebook
Kliknite "Like" ako želite pratiti LikaClub.eu na Facebook-u