Tag: Svi sveti

Autorsko | Plamenko |

Da život imaju

Podrijetlo kršćanske svetkovine Svih svetih seže još u 4. stoljeće, kad se u Antiohiji na području današnje Turske slavio blagdan svih svetih mučenika na prvu nedjelju po Duhovima. U 7….