Tag: alergija

Zdravstveno | Tena Brnad |

Neočekivani uzroci alergije u vašem domu

Vaš dom skriva mjesta, stvari i pojave koje mogu izazvati najčešće simptome proljetnih alergija poput kihanja, curenja nosa ili kašljanja. Ti se simptomi mogu suzbiti odgovarajućim lijekovima i prirodnim pripravcima,…