Kolumne

Književni petak – Lički književnici

Hrvatsku književnu scenu obilježili su brojni Ličani. Neki od njih vrlo su poznati te se o njima uči u školama, dok su neki apsolutno nepoznati široj javnosti. Nadam se kako ćete danas naučiti nešto novo.

starcevic
Izvor: wikipedia


  Dr. Ante Starčević
Rodio se 1823. godine u mjestu Žitnik pokraj Gospića. Pučku školu pohađao je u Klancu. Od njegove trinaeste godine školuje ga stric Šime Starčević te mu daje prve poduke iz hrvatskog i latinskog jezika. Godine 1839. Starčević odlazi u Zagreb gdje se školuje šest godina. U jesen 1845. godine završava gimnaziju u Zagrebu te odlazi u sjemenište u Senj, a od tamo u Peštu na studij teologije.   Iako je prva asocijacija politika, Ante Starčević bio je i vrstan književnik. Već 1845. godine javlja se kao pisac u Gajevoj Danici s pjesmama “San i istina”, “Vjerni podložnici premilostivom kralju Ferdinandu V.” , “Dva sunca” i “Tužba” te proznim sastavom “Nešto o pirnih običajih u Lici”. Napisao je četiri drame od kojih je sačuvana samo druga, “Selski prorok” iz 1852. godine. Prva njegova drama “Porin” (1851.), treća “Ljubomir” (1853.) te četvrta kojoj se ne zna naslov, pretpostavlja se kako je nastala 1854. godine, izgubljene su. Objavio je mnoštvo drugih dijela, uglavnom političkog karaktera: “Ime Serb”, “Govor o adresi većine i nacert adrese posebne”, “Ustavi Francezke”, “Nagodbe”, “Pasmina Slavoserbska po Hrvatskoj”. Dr. Ante Starčević preminuo je Zgrebu 1896. godine

 

------ 2s boja
Izvor: Ličke novine

Josip Barković
Rođen  u Otočcu 1918. godine. Osnovnu školu i četiri razreda gimnazije polazio je u Otočcu (1925–1932), učiteljsku školu u Gospiću i Karlovcu (1933.–1936.), ali je prekida zbog tuberkuloze. Školovanje je nastavio u Beogradu (1937.) i Gospiću, gdje je maturirao 1940. Upisao se na Filozofski fakultet u Zagrebu, ali ga je rat spriječio da nastavi studij.  Objavio je opsežne ratne romane “Sinovi slobode” (1948.) i “Dolina djetinjstva” (1955/56.), sedam psiholoških romana s društvenom tematikom i sudbinom pojedinca te šest zbirki pripovijedaka. Kao novinar odnosno kulturni djelatnik bio je urednik kulturnih rubrika “Naprijed” i Vjesnika, glavni urednik kulturne redakcije Radio-Zagreba, dviju izdavačkih kuća, “Lykos” i “Epoha”, umjetnički ravnatelj “Jadran filma”, glavni urednik časopisa “Izvor” i Krugovi”. Neka od najpoznatijih djela su:  “Alma”, “Sante”, “Tračak”,  “Piramida” , “Bane Petre Zrinski”, “Četiri slavne godine”, “Zeleni dječak” , “Na rubu noći” ,”Tri smrti”, “Vinograd”. Josip Barković preminuo je u Zagrebu 2011. godine.

 

Dr._Mile_Budak
Izvor: Wikipedia

Mile Budak
Rođen 1889. godine u Svetom Roku pokraj Lovinca. Gimnaziju je završio u Sarajevu, 1910. godine. Na Sveučilištu u Zagrebu upisao je studij povijesti i zemljopisa, koji ubrzo napušta i 1910. godine počinje studij prava koji je prekinuo zbog Prvoga svjetskog rata.  U književnosti se javlja u razdoblju od 1930. do 1945. godine djelima koja se temelje na nacionalnoj tradiciji, narodnoj kulturi i hrvatskoj problematici.  Napisao je ukupno 16 djela u 25 svezaka.  Rad Mile Budaka može se razvrstati u tri cjeline. Prvu čine  memoarska i autobiografska djela : “San o sreći” I – II (1940.), “Na vulkanima” I – II (1941.) i “Ratno roblje” I – II (1941.-1942.). Drugi veliki tematski ciklus Budak posvećuje zagrebačkoj sredini : “Raspeće”  (1931.) , “Na ponorima” (1932),  “Direktor Križanić” (1938.), “Rascvjetana trešnja” I-IV, (1939.). Treći tematski ciklus, koji problematizira ličko selo i seljake, zacijelo je najpoznatiji i umjetnički najzreliji dio Budakova rada. U tom ciklusu jednu cjelinu čine nedovršen roman “Kresojića soj I-III (1944-45.), koji je trebao obuhvatiti šest samostalnih romana (izašla su samo tri: “Kresina” (1944.) “Gospodin Tome” (1944.) i “Hajduk” (1945.) dok je četvrti, “Bazalo” sačuvan u rukopisu i objavljen je od Matice hrvatske 2004. godine u biblioteci Koloplet hrvatske proze) a drugu, važniju, njegov najznačajniji roman “Ognjište” I-IV (1938.) napisan u ciglih 43 dana u Italiji te zbirke novela “Pod gorom” (1930.), “Opanci dida Vidurine” (1933.) i  “Vučja smrt” (1941.). Mile Budak je preminuo u Zagrebu 1945. godine.

UlderikoDONADINI1
Izvor: Enciklopedija.hr


Ulderiko Donadini
Rođen 1894. godine u Plaškom. U Zagrebu pohađao donjogradsku realnu gimnaziju (1907–12), Gospodarsko-šumarsku akademiju (1912/13) te apsolvirao studij biologije i kemije (1918). U književnosti se javlja zbirkom bizarnih novela “Lude priče” (1915.). Još neke od novela: “Jakov Žleb”, “Bauk”, “Doktor Kvak”, “Đavo gospodina Andrije Petrovića”. Pisao je i kratke romane: “Bauk”, “Vijavica”, “Grabancijaševa putovanja” , “Kroz šibe” , te drame: “Bezdan”, “Igračka oluje” , “Gogoljeva smrt”. Donadini je napisao oko dvadeset pjesama. Objavljivao ih je u Šimićevoj “Vijavici”, “Savremeniku”, “Pobratimu”. Ulderiko je preminuo u 29. godini života u Zgrebu 1923. godine.

grospic
Izvor: TZ Gospić

Cvijeta Grospić
Rođena u Gospiću 1922. godine, široj javnosti poznatija pod pseudonimom Flora Dosen. U Zagrebu maturirala 1941. te diplomirala engleski i francuski na Filozofskom fakultetu 1946. Do 1948. studirala u Pragu francuski i češki jezik. Prvi roman Le maestro, objavljen u izdanju Flammariona u Parizu 1961, napisan je na hrvatskom jeziku i preveden na francuski. Njezini romani prevedeni su na nekoliko svjetskih jezika, najviše na talijanski. Objavila je zbirku pjesma : “Prašina dna” (1972.), te romane: “Maestro” (1961.), “Misa ponedjeljkom” (1962.), “Luda želja” (1966.), “Život kao život” (1974.), “Ja svemir” (1979.), “Ilirika” (1986.)

 

Marija_Cudina
Izvor: Wikipedia

 Marija Čudina
Rođena 1937. godine u Lovincu. Gimnaziju je završila u Sisku, a studij jugoslavenskih jezika i književnosti pohađala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Prekinuvši studij, kraće je vrijeme radila kao novinarka u splitskom dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“. Prve pjesme objavila je u “Poletu” 1954. godine.  Pjesme su joj prevedene na engleski, nizozemski, mađarski, poljski i rumunjski jezik. Zastupljena je u gotovo svim antologijama suvremene hrvatske. Djela: “Nestvarne djevojčice” (1959.), “Čađ i pozlata” (1963.), “Pustinja” (1966.), “Tigar” (1971.), “Amsterdam” (1975.), “Paralelni vulkan” (1982.), “Divlja duša” (1986.). Posthumno:  “Nož punog mjeseca” (1990.), “Leonid Šejka” (2005.), “Pjesme” (2005.), “Nevolje” (2005.).  Marija Čudina preminula je 1986. godine u Beogradu.


Marijana Rukavina Jerkić

Rođena je 1952. godine u Perušiću. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Gospiću, a Pravni fakultet na Sveučilištu u Zagrebu.  Neko vrijeme radila je kao pravnica ,  a posljednjih osam godina urednica je u privatnom izdavačkom poduzeću “Stajergraf”.  Djela: “Unutrašnja geografija” (1990.), “Memorija” (1994.),  “Vlati vremena” (1996.) i “Herbarij”  (2010.).

 

130104_clip_image002
Izvor: Croatia.ch

Jure Turić
Rođen u Gospiću, 1861. godine. Klasičnu gimnaziju završio je u Gospiću. Doktorirao je na pedagoškom fakultetu u Jeni (Njemačka) 1892. Zauzimao se za reformu školstva i prosvjećivanje širih slojeva društva. Važnija su mu pedagoška djela “Rukovodj za prirodoznanstvenu obuku u nižim uzgojnim školama” I–III (1894–98), “Nacrt nastavne osnove za pučke škole i opetovnicu(1900.), Povijest uzgoja i nauke o uzgoju” (1904.), “Osnova za preobražavanje naroda školom” (1919.), “Metodika škole rada” (1923.), “Razvitak narodne domovinske svijesti” (1923.). Osim pedagoških djela, pisao je i novele, neke od poznatijih su : “U mraku” , “Tko je kriv?”, “Njihova ljubav”, “Jesenska večer”, “Prosci”. Jure Turić preminuo je 1944. godine u Zagrebu.

 

p0730
Izvor: Proleksis

    Petar Pecija Petrović
Rođen u Otočcu 1877. godine. Završio Šumarsku akademiju u Zagrebu; službovao kao šumarski inženjer u Iloku, Čabru, Samoboru i Zagrebu. Književnu popularnost postigao je nizom kazališnih tekstova između dvaju svjetskih ratova. Jednočinke komedije i šale – tematski su uglavnom vezani za ličko selo i napisani ličkim razgovornim jezikom. Prve drame “Rkać” (1904.),  “Ruška” (1905.) “Maja” (1907.),  “Ćako” (1907.),  “Seja” (1907.),  “Braca” (1907.). Ostala djela: “Mrak” (1916.), “Vragolije” (1919.),  “Pljusak” (1918.), “Čvor” (1920.), “Ispod naših brda” (1909.), “Humoreske” (1927.), “Priče” (1931.). Preminuo je u Zagrebu 1955. godine.

 

RUPCHICC-POKLIK-GOS-CULMAR-091002000 PROF. GRGA RUPCHIC SNIMIO M CHULJAT
Izvor: Ličke novine

 

Grga Rupčić

Rođen 1932. godine u selu Rastoki kod Smiljana u težačkoj obitelji. Osnovnu i srednju školu je pohađao u obližnjem Gospiću.  U Zagrebu je na Filozofskom fakultetu studirao hrvatski jezik i književnost. Napisao je čak 16 knjiga : “Lički divani”, “Hrvatska jest”, “Svjetlost ognjišta”, “Moć praštanja”, “Zvijezde na krovu”, “U ozračju Velebita”, “Josina u Domovinskom ratu”, “Svjetlo domovine”, “Nad zgarištima zvijezde”, “Velebitski obzori”, “Proza u benevrecima”, “Gargaše”… Grga Rupčić preminuo je 2008. godine u Gospiću.

Nastavak slijedi …


 

 

 

likaclub icon Čitaj najbolje ličke vijesti. Skini aplikaciju Lika app.
Oznake
Back to top button
Close