Tag: ti koja imaš nevinije ruke

Autorsko | Ivan Tominac |

Ti koja imaš nevinije ruke

Pospremio sam uspomene, imam ih u mislima, a sjeta nagovara moje srce da zakuca brže. Često tako razmišljam jeseni, pljuskovi ožive moju emociju i sjetim se kako daljina nije prepreka…