Tag: bankari

Zanimljivo | Tamara Hodak |

Neznanje bankara u Hrvatskoj

Neznanje bankara u Hrvatskoj – Splitski matematičar Toni Milun posjetio je 12 poslovnica različitih banaka u Hrvatskoj i postavljao im osnovna pitanja vezana uz izračun kamata za njihove tekuće račune…