Tag: Anja Zambelli Čolak

Tehnološko | Iva Biondić |

Hrvati izumili pametni kišobran

Koliko ste puta dosad izgubili kišobran? Ući negdje, odložiti kišobran, pa izaći i zaboraviti na njega je scenarij kojeg je svatko doživio barem jednom, a s obzirom na količinu padalina…