Tag: ambalaža

Zanimljivo | Tena Brnad |

Ukida se naknada za povratnu ambalažu

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je u javnu raspravu do 20. svibnja pustilo novi Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu kojim se, između ostalog, predviđa ukidanje povratne naknade od pola…