Tag: 0x004012c0

Tehnološko | LIKACLUB |

Etički hakeri upozorili na propuste sustava

Ovogodišnji Hacking Night 2015. organiziralo je Visoko učilište Algebra, u suradnji s HAKOM (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti) i inicijativom „eSkills for jobs“, a održano u sklopu EU kampanje Cyber Security Month. Brojni…