VijestiScenaTurizam

Obnovljeno 10 pastirskih stanova u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit

U Nacionalnom parku Sjeverni Velebit realiziran je projekt obnove 10 pastirskih stanova na lokacijama Lubenovac i Alan.


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode putem projekta integracije u EU Natura 2000 financiralo je građevinske radove na obnovi pastirskih stanova u vrijednosti od gotovo 4,4 milijuna kuna, dok je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa gotovo 2 milijuna kuna financirao opremanje stanova, aktivnosti postavljanja signalizacije, interpretacije, edukacije i promocije. Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta: 6.370.330,45 kn

Ciljevi i svrha projekta

Ukupno je obnovljeno 10 pastirskih stanova. Na Lubenovcu su obnovljena 4 objekta, dok je na Alanu obnovljeno 6 objekata.

Obnovom pastirskih stanova će se na području Parka stvoriti preduvjeti za boravak ljudi te, u perspektivi, i za uvođenje tradicionalnog stočarstva kao neophodne upravljačke mjere namijenjene očuvanju biološke raznolikosti. Važna komponenta projekta je omogućiti posjetiteljima da se, boravkom na prostoru i u obnovljenim pastirskim stanovima, upoznaju s tradicionalnim načinom života i rada na Velebitu te spoznaju koliko je takav način života bio u potpunom suglasju s prirodom i koliko se zapravo temeljio na principima održivosti.

Projektom rekonstrukcije pastirskih stanova na južnom dijelu Parka postiže se cjelokupno podizanje razine upravljanja Parkom kao područjem ekološke mreže kroz:

  • Poboljšan nadzor područja (krivolov, negativan utjecaj posjetitelja, sigurnost posjetitelja…),
  • Očuvanje ugroženih staništa (travnjaci) putem uvođenja ispaše i košnje,
  • Poboljšanje uvjeta za cjelokupnu organizaciju znanstveno-istraživačkog rada na inventarizaciji i monitoringu,
  • Očuvanje kulturne baštine Parka – obnova tradicijskog graditeljstva i uspostava prihvatljivog modela obnove pastirskih stanova,
  • Poboljšanu kvalitetu usluge posjetiteljima – bolja dostupnost informacija, uvođenje visokokvalitetnih edukacijskih i interpretacijskih programa, in-situ učenje i spoznavanje prirode, učenje o konceptu Nature 2000, te omogućavanje posjetiteljima doživljaja tradicionalnog načina života na ovom području u prošlosti, povećana sigurnost posjetitelja; u perspektivi i razvoj kvalitetnog ekoturističkog proizvoda.

Namjena objekata

Objekti će služiti za smještaj djelatnika Parka (nadzornici, stručna služba), znanstvenika i suradnika, kao i smještaj posjetitelja te provedbu interpretacijskih i edukacijskih programa na temu „Natura vrsta i staništa“ s jedne strane, i tradicionalnog života lokalnog stanovništva s druge strane, s posebnim naglaskom na njihovu međusobnu povezanost, odnosno utjecaj dugotrajnog čovjekova djelovanja na prostor, krajobraz i biološku raznolikost.

Najveći objekt na Alanu uređen je kao Edukacijsko-interpretacijski centar pod nazivom „Planinska igraonica“, te sadrži niz interaktivnih izložaka na temu „Natura vrsta i staništa“ Nacionalnog Parka (velike zvijeri, duboke jame, biljke kamenjarke), i tradicionalnog načina života pastira. Ispred „Planinske igraonice“ postavljena su tri vanjska interpretacijska izloška (Mahovit vjetar, Voda u kršu i Život pastira). U dijelu igraonice uređen je prostor za edukaciju djece, za slučaj da se ista ne može odvijati vani. Osim kao izložbeno-edukativni prostor, ovaj će objekt služiti i kao info-punkt Parka, a u njemu je uređena i mala suvenirnica.

I objekti za smještaj su stavljeni u funkciju edukacije i interpretacije, te se u njima interpretira po jedna vrsta važna za NP Sjeverni Velebit (Kuća mrke strizibube, Kuća velebitske pijavice, Kuća tetrijeba), kao i dijelovi namještaja koji su se tradicionalno koristili u stanovima.

Na Lubenovcu je uređena kružna poučna staza pod nazivom „Pastirska staza“, duž koje je postavljeno pet interpretacijskih ploča o prirodnim pojavama ili vrijednostima koje se na pojedinim mjestima mogu uočiti.

Usto, na Lubenovcu će se staviti veći naglasak na interpretaciju održivosti tradicionalnog načina života (život lišen modernih tehnoloških dosega temeljenih na fosilnim gorivima i električnoj energiji), te će posjetitelji moći iskusiti doživljaj noći bez ikakvog vanjskog izvora svjetla, sličan onom kojeg su imali pastiri koji su ljeta provodili na Lubenovcu.

 Opis lokaliteta

Lubenovac je krška udolina smještena u južnom dijelu Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Na njemu se nalaze ostaci oko 50 pastirskih stanova koji su se u prošlosti upotrebljavali kao ljetni smještaj pastira i njihovih obitelji. Lubenovac je važna polazna točka za istraživanja južnog dijela Parka, uključujući i teško prohodno područje strogog rezervata Hajdučki i Rožanski kukovi.

Alan je lokalitet u južnom dijelu Parka na kojem se također nalaze brojni ostaci pastirskih stanova. Alan je važna točka ulaska posjetitelja u Nacionalni park jer preko ovoga lokaliteta vodi javna cesta, koja povezuje Jadransku magistralu s unutrašnjošću. Na Alanu postoji planinarski objekt koji u sezoni nudi i mogućnost smještaja, pa je ovo i vrlo važna polazna točka za izlete po južnim dijelovima Parka.Čuo si za metaverzum i virtualnu stvarnost, ali ne znaš o čemu se radi? Sve o tim temama možeš pročitati na ovom linku.

Voliš Plitvice ali ne možeš doći u razgledavanje? Informiraj se o turističkim temama klikom ovdje.

 

Komentari

Komentara


Foto: Aleksandar Gospić

Oznake

Povezane objave

Back to top button
Close