DogađanjaLičko-senjska županijaTurizam

Najavljeno predavanje o brinjskom starom gradu Sokolcu

U ponedjeljak 21. listopada u 13 sati u općinskoj vijećnici u Brinju bit će predstavljeni rezultati dosadašnjih radova na brinjskom starom gradu Sokolcu.


Prigodna predavanja o jednom od važnijih sačuvanih plemićkih gradova u Hrvatskoj održat će Ana Škevin Mikulandra (nepokretna baština) te Andrej Janeš (arheološka baština). I prema povijesnim događajima i prema reprezentativnoj gradnji, stari grad Sokolac vrijedno je kulturno dobro, ujedno stoljećima političko, gospodarsko i kulturno središte prostora današnje Like.

Obnova brinjskog Sokolca i kapele Svetog Trojstva kontinuirano traje od šezdesetih godina prošloga stoljeća. Uz arheološka i konzervatorsko-restauratorska istraživanja i izradu dokumentacije, sredstvima Ministarstva kulture RH i u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Gospiću i Općinom Brinje, izvode se zahtjevni građevinski i restauratorski radovi, koje je od 1984. godine vodio Restauratorski zavod Hrvatske (poslije Hrvatski restauratorski zavod).

Godine 2009. dovršena je rekonstrukcija kapele i u njoj je otvorena trajna izložba, a u 2019. godini dovršeni su radovi konstruktivne sanacije frankopanske kule te konzervatorsko-restauratorski radovi na pokretnom inventaru kapele Svetog Trojstva. Budućim radovima, temeljem valorizacije rezultata svih provedenih istraživanja, prezentirat će se i ostali dijelovi Staroga grada u Brinju, što će pridonijeti očuvanju i prepoznatljivosti toga vrijednog nepokretnog kulturnog dobra, navode u Hrvatskom restauratorskom zavodu.


 

Komentari

Komentara


Foto: LIKACLUB/Josip Durdov

Povezane objave

Oznake
Back to top button
Close