Događanja

VIJEST ČITATELJA Liječnik svjetskog imidža, porijeklom iz Čanka, tvorac je Ustava Svjetske zdravstvene organizacije. Znate li o kome je riječ?

Ako se želite uključiti u stvaranje naših vijesti, možete to učiniti javljanjem na mail ili u inbox. Najbolju priču na kraju mjeseca nagrađujemo sa 100 kn. Vaše priče i fotografije šaljite na mail [email protected] ili u inbox.


U nastavku donosimo prvu priču* koju nam je poslao čitatelj Darko Tomrlin.

Javljam se sa zanimljivom pričom, o pomalo zanemarenom, ali izuzetno poznatom dr. Andriji Štamparu, mom rođaku.  Iako je dr. Štampar rođen u Brodskom Drenovcu kraj Pleternice, 1. rujna 1888.g., porijeklom je bio Ličan, iz ličkog sela Čanak. Njegovi roditelji, Ambroz i Katarina, kao i mnogi drugi Ličani tog vremena iselili su u Slavoniju trbuhom za kruhom.
Andrija Štampar nekoliko je puta bio u Čanku i dao sagraditi bunare koji i danas tamo postoje, unatoč tome što su uništeni u Domovinskom radu kada je selo Čanak spaljeno i razrušeno. Na žalost, taj veliki Ličan više je cijenjen u svijetu, nego u Hrvatskoj, a kamo li u Lici.
Dr. Andrija Štampar, hrvatski liječnik, specijalist higijene i socijalne medicine, bio je dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu, ali i tvorac Ustava Svjetske zdravstvene organizacije. Od 1919. bio načelnik higijenske službe Ministarstva narodnog zdravlja (Odjeljenje za rasnu, javnu i socijalnu higijenu) u Beogradu; postavio je temelje javnozdravstvenoj službi u Jugoslaviji i osnovao niz socijalno-medicinskih ustanova. Izgrađujući naprednu medicinu došao je u sukob s komercijaliziranom medicinom, a zbog svoje socijalnodemokratske ideologije postao je nepoćudan vladajućim krugovima.

Nakon prisilnog umirovljenja 1931. bio je stručnjak Zdravstvene organizacije Lige naroda u Kini. Zaslužan je za reformu nastave na zagrebačkom Medicinskom fakultetu, te za osnivanje Više škole za medicinske sestre i Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Izradio je ustav Svjetske zdravstvene organizacije te je 1948. predsjedao Prvoj svjetskoj zdravstvenoj skupštini u Ženevi. Bio je prvi potpredsjednik Ekonomskog i socijalnog vijeća OUN-a. Za života je obavljao mnoge dužnosti i aktivno zagovarao socijalnu medicinu te posvećivanje medicinskim potrebama malih ljudi.

Ideja vodilja uvijek mu je bila da zdravstveni radnici ponajprije moraju djelovati na zdravstveno rizične skupine. Zalagao se za široko zdravstveno prosvjećivanje ljudi smatrajući kako se na taj način uspješno mogu suzbiti pojave mnogih bolesti. Njegova definicija zdravlja – da je zdravlje stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti i danas se poštuje.

Po njemu su danas nazvane brojne zdravstvene ustanove po svijetu, posebice u Kini i Americi, ali i zdravstvene ustanove u Hrvatkoj poput onog vjerojatno najpoznatijeg – Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.

*vijest čitatelja uređena je u skladu s uredničkom politikom portala LIKACLUB. Vijest čitatelja ne odražava stavove portala, niti je portal LIKACLUB odgovoran za sadržaj i informacije u tekstu. 

 

Foto: wikimedia commons

likaclub icon Čitaj najbolje ličke vijesti. Skini aplikaciju Lika app.


Oznake
Back to top button
Close