Vijesti

Ukinut ljetni popravni rok! Pedagoške mjere se prenose u sljedeći razred!

Učenici osnovnih i srednjih škola koji u nastavnoj godini nisu svladali gradivo iz jednog ili dva predmeta, zaključenu nedovoljnu ocjenu mogli su ispraviti na popravnim ispitima (popravni rok) – ljetnom i zimskom. Novim dopunama zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi umjesto prvog (ljetnog) popravnog roka uveden je dopunski rad koji je učenik dužan pohađati.Trajanje dopunskog rada utvrđuje učiteljsko/nastavničko vijeće po nastavnim predmetima i ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu. Ako učenik na tom dopunskom radu ostvari očekivane ishode, učitelj, odnosno nastavnik zaključuje mu prolaznu ocjenu. A ako ne ostvari upućuje se na popravni rok krajem 8. mjeseca (a najkasnije do 25. kolovoza tekuće školske godine).

Za osnovnu školu pedagoške mjere opomene i ukora izriču se za tekuću školsku godinu, ali Dopunama je mjere strogog ukora i preseljenje u drugu školu prenose iz razreda u razred do kraja osnovnog odgoja i obrazovanja.

Za srednju školu pedagoške mjere opomene i ukora izriču se za tekuću školsku godinu, a izrečena mjera opomene pred isključenje vrijedi do kraja srednjeg obrazovanja. Velika novost je i isključenje iz srednje škole, a učenik koji je isključen ima pravo polagati razredni ispit.

Foto: lawschooltoolbox
Tekst: učenici.info

 

likaclub icon Čitaj najbolje ličke vijesti. Skini aplikaciju Lika app.
Oznake
Back to top button
Close