Vijesti

Ukidaju se porezne prijave!

U veljači iduće godine redovi u Poreznoj upravi neće više biti kilometarski. Razlog tome je ukidanje poreznih prijava, odnosno od ove godine građani neće morali sami popunjavati obrasce, nego će to za njih raditi u Poreznoj.


No, kako doznajemo iz Porezne uprave, to se odnosi samo na one porezne obveznike koji nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave.

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak u kojima će biti uređen oblik i sadržaj privremenog poreznog rješenja te podrobnija razrada odredbi Zakona o porezu na dohodak, stupaju na snagu već od prvog siječnja 2016. godine.

Iz Porezne uprave objašnjavaju kako je člankom 43.a Zakona o porezu na dohodak propisan poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak porezni obveznici koji nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave.

Evo na koga se ne odnose nova pravila

U skladu s navedenom odredbom Zakona poseban postupak ne primjenjuje se ako:

1. porezni obveznik u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga,

2. Porezna uprava ne raspolaže podacima o ostvarenom dohotku poreznog obveznika u poreznom razdoblju i to samo kada Porezna uprava, u okviru svojeg djelokruga prema posebnim propisima, nije odgovorna za neraspoloživost podataka,

3. porezni obveznik nema obvezu podnošenja porezne prijave, a ostvaruje razliku godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu.

“U skladu sa stavkom 3. toga članka, porezni obveznici na koje se ne primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, podnose godišnju poreznu prijavu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, ovisno imaju li obvezu podnošenja godišnje porezne prijave ili godišnju poreznu prijavu dobrovoljno podnose”, stoji u odgovoru Porezne Indexu.

Tako će Porezna uprava od 2016. godine poreznim obveznicima za koje raspolaže relevantnim podacima (osim propisanih izuzeća), a koji nemaju obvezu podnošenja porezne prijave, ali bi dobrovoljnim podnošenjem ostvarili pravo na povrat poreza, dostavljati privremeno porezno rješenje i to najkasnije do 30. lipnja tekuće za prethodnu godinu.

Prigovori do 31. srpnja

Porezna uprava će tako na temelju evidencija i podataka kojima raspolaže tim poreznim obveznicima utvrditi godišnji dohodak ostvaren u poreznom razdoblju te razliku poreza i prireza za uplatu.

“Protiv privremenog poreznog rješenja, porezni obveznici moći će podnijeti prigovor najkasnije do 31. srpnja tekuće za prethodnu godinu, ako smatraju da su podaci iz privremenog poreznog rješenja nepotpuni ili netočni o kojem odlučuje prvostupanjsko tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora, a prigovor odgađa izvršenje privremenog poreznog rješenja do donošenja rješenja o prigovoru.

Za porezne obveznike koji ne podnesu prigovor, obveza utvrđena privremenim poreznim rješenjem smatrat će se konačno utvrđenom poreznom obvezom te će Porezna uprava temeljem dostavljenih privremenih poreznih rješenja izvršiti zaduženje poreznih obveznika za utvrđenu razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili poreznim obveznicima izvršiti povrat ako isti ispunjavaju uvjete za povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno Zakonu i Općem poreznom zakonu”, stoji u odgovoru Porezne.


 

Tekst: index.hr

 

likaclub icon Čitaj najbolje ličke vijesti. Skini aplikaciju Lika app.


Oznake
Back to top button
Close