Turizam

Španjolci počeli dolaziti u Liku – Grabovača kreće s još jednim EU projektom

U sklopu Erasmus+ programa, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb odobrila je Javnoj ustanovi, treći po redu volonterski projekt „Discover Croatia:Think Green, Act For Future!“. Ugovor o dodjeli financijske potpore za projekt je potpisan u siječnju 2016. godine.  Projekt je prijavljen u partnerstvu s udrugama iz Španjolske, udrugom Juvenil Intercambia-Malaga i udrugom Building Bridges-Madrid.

Predviđeno trajanje projekta je 7 mjeseci, od 01. travnja do 31. listopada 2016. godine. Kroz projekt je omogućeno na nešto više od mjesec dana ugostiti dolazak 15 mladih osoba-volontera iz Španjolske u Pećinski park Grabovača. Boravak volontera iz Španjolske je počeo s jučerašnjim danom, a traje do 11. kolovoza. EU-flag-Erasmus-_vect_POS_0-900x444

Opći cilj projekta je omogućiti mladima iz različitih životnih sredina (etničkih,kulturnih, religijskih) da unaprijede svoje znanje i podignu svijest o vrijednosti prirodne baštine i njenog potencijala za održivi razvoj ruralne sredine.

Ovim projektom mladim osobama će se omogućiti sudjelovanje u procesu donošenja odluka u JU, volonteri će u sklopu svojih osobnih projekata moći izraziti svoje mišljenje o razvoju lok. zajednice i JU, okolišu, međukulturalnim odnosima i raznim društvenim temama te predložiti poz. promjene i raditi na provedbi istih i nakon završetka.Uključivanjem volontera, JU će ostvariti više s postojećim resursima nego što bi samo sa zaposlenim djelatnicima. Provedba ovog projekta je ulaganje u znanje djelatnika JU  stvaranjem modernog i dinamičnog radnog okruženja te rada ostvarivanju suradnje sa zemljama  EU sa svrhom prijenosa znanja i razmjene iskustava te stvaranje internacionalne dimenzije. Provedbom projekta omogućiti će se volonterima te mladim iz lokalne zajednice učenje stranog jezika.

Osim brojnih drugih aktivnosti, u sklopu ovog projekta održati će se i početnički tečaj španjolskog jezika za lokalnu djecu kao i četvrta po redu ljetna škola „GRABOVAČA 2016.“.

 

Foto: Mario Paral

likaclub icon Čitaj najbolje ličke vijesti. Skini aplikaciju Lika app.


Oznake
Back to top button
Close