PosaoNovac

Niste poslali poreznu prijavu za 2023.? Možete biti kažnjeni s gotovo 4000 eura

Još je malo ostalo do 29. veljače. Tada istječe rok za podnošenja godišnje porezne prijave. Ako ste među onima koji imaju obvezu da podnesu poreznu prijavu, dobro pazite. Ako ste u prekršaju, možete biti kažnjeni finom svotom.


Kako su za Danas.hr pojasnili iz Porezne uprave, oni koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave moraju to učiniti najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Oni koji s nestrpljenjem čekaju povrat poreza, iz Porezne uprave kažu da će većina povrata u posebnom postupku biti izvršena do kraja svibnja 2024. godine.

Tko mora podnijeti poreznu prijavu?

Da podsjetimo, godišnju prijavu obavezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​ i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga. Nadalje, to su i oni koji u poreznom razdoblju ostvare dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije​​  i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga. Zatim je tu i porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi, kao i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.​

Kazne za neprijavljivanje

Ako pak to ne učinite iz Porezne uprave objasnili su nam što slijedi i kolike su kazne. “Porezni prekršaj je povreda poreznog propisa koja je kao prekršaj propisana Općim poreznim zakonom i posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza. Nepodnošenje porezne prijave u roku, te nedostavljanje dokumentacije je prekršaj za koji je propisana kazna za fizičku osobu u rasponu od 60 do 3980 eura”, kažu iz Porezne.

Nadalje, napominju kako prekršajni postupak u prvom stupnju vodi, i rješenje o prekršaju donosi Vijeće za prekršajni postupak nadležnog područnog ureda Porezne uprave. “O žalbi na rješenje doneseno u prvostupanjskom prekršajnom postupku, rješava Visoki prekršajni sud, osim ako Prekršajnim zakonom nije propisano drugačije. Na prekršajni postupak koji vodi porezno tijelo primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona”, dodaju.

Što ako ne dostavite potrebnu dokumentaciju?

U odnosu na nedostavljanje dokumentacije, može se raditi o različitim prekršajima, kažu iz Porezne, na što ne mogu, dodaju, precizno odgovoriti zbog nenavođenja detalja o tome je li bila riječ o nadzoru tijekom kojeg se traži dokumentacija, ili podnošenju prijave uz koju nije podnijeta dokumentacija o kojem se prekršitelju radi – fizičkoj osobi, pravnoj osobi, odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili fizičkoj osobi obrtniku i fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost, a što sve utječe na kvalifikaciju prekršaja i visinu novčane kazne.

Kada stiže povrat poreza?

Proces izvršenja povrata poreza temeljem primjene posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2023. godinu započet će početkom svibnja 2024. godine i očekuje se da će većina povrata biti izvršena do kraja svibnja 2024. godine.

Kada stižu privremena porezna rješenja u posebnom postupku?

Građani na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, ako žele iskoristiti ili odustati od prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak za 2023. godinu, mogu do 29. veljače putem sustava ePorezna i mobilne aplikacije mPorezna dostaviti zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH). Napominju da se obrazac dostavlja koristeći bilo koju NIAS vjerodajnicu značajne razine sigurnosti (token internetskog bankarstva, mToken, certifikati, eOI,…)

Privremena porezna rješenja u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2023. godinu s utvrđenom razlikom za povrat ili uplatu Porezna uprava će dostaviti poreznim obveznicima prema adresi njihova prebivališta odnosno uobičajenih boravišta iz službenih evidencija kojima raspolaže. Sukladno zakonskim odredbama navedena rješenja bi se trebala izdati do kraja lipnja 2024. godine, međutim u skladu s planiranim aktivnostima, Porezna uprava će većinu izdati i dostaviti na otpremu tijekom svibnja 2024. godine.

Kako podnijeti obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku?

Dodajmo da porezni obveznici mogu podnijeti obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) kako bi iskoristili propisana prava na umanjenje dohotka tj. priznavanje poreznih olakšica temeljem dostave podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže, a bitnih za utvrđivanje prava na: dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu, dio osobnog odbitka za utvrđenu invalidnost (vlastitu i/ili uzdržavanih članova uže obitelji i/ili djece), umanjenje poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području Grada Vukovara, a za koje podaci nisu upisani na poreznoj kartici, te dio osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

Iz Porezne uprave također napominju da obrazac ZPP-DOH podnose i porezni obveznici koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu. Tu su i oni koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu. I zadnja skupina je ona koja želi isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ako ih ima više), te nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Više o svemu možete saznati na stranicama Porezne uprave.

 

Foto: Lika Club, Josip Durdov

likaclub icon Čitaj najbolje ličke vijesti. Skini aplikaciju Lika app.


Oznake
Back to top button
Close