Vijesti

Kvalitetni profesori i imidž studija garantiraju zadovoljstvo studenata

Kvalitetni profesori i imidž studija garantiraju zadovoljstvo studenata. Na zadovoljstvo izborom studija svakako utječu kvaliteta profesora, programa i udio praktične nastave, stoga je portal EduCentar u anketi provedenoj na više od 200 ispitanika istražio čime su ispitanici na svom studiju najviše zadovoljni.

Većina ispitanika, njih 43%, na svom je studiju najviše zadovoljna profesorima.

Tako jedan od ispitanika kaže da je najzadovoljniji predavačima stručnjacima ‘koji rade na institutu i mogu prenijeti kvalitetno znanje, koje nije samo teorijsko, već su radili i konkretne stvari u praksi’, dok drugi tvrdi da fakultetski profesori pojedincima pristupaju ozbiljnije, ‘za razliku od srednje škole’.

“Kad imaš profesore kojima nisi samo broj u indeksu, osjećaš da je nekome stvarno stalo do tvog znanja i svako učenje za ispit ili priprema seminara postaju gušt, a ne tlaka”, zaključuje jedan od ispitanika.

Da na zadovoljstvo studiranjem utječe i niz drugih faktora potvrđuje 20% ispitanika koji ističu da su najviše zadovoljni imidžom fakulteta, društvom i studentskim načinom života općenito, ali i pogodnostima koje kao studenti mogu ostvarivati te mogućnošću razvoja karijere na fakultetu.

“Pripadam među sretnike koji imaju relativno malo studenata na godini pa profesorima nismo samo broj”, kaže jedan ispitanik, a drugi kao najveću pogodnost ističe: “Što u sklopu fakulteta imam menzu pa ne moram razmišljati o ručku.”

Ravnotežom između prakse i teorije najzadovoljnije je 20% ispitanika.

“Učimo na konkretnim primjerima iz gospodarstva.”, kaže jedan ispitanik, student privatnog fakulteta ekonomije.

Programom nastave najzadovoljnije je 16% ispitanika koji osim korisnih predavanja i činjenice da su odabrali studij koji vole ističu i dobar raspored gdje ‘nema previše rupa između predavanja’.

“Na diplomskom sam studiju i sada su napokon predmeti koji daju konkretno znanje. Za prethodne razine ne mogu reći isto”, kaže jedan ispitanik.

Izvor: EduCentar

 

likaclub icon Čitaj najbolje ličke vijesti. Skini aplikaciju Lika app.


Oznake
Back to top button
Close