Šumarstvo

Kroz projekt „NATURAVITA” od mina očišćeno više od 25 kilometara četvornih šuma i šumskog zemljišta

“Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA” jedan je od najvećih projekata zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.


Riječ je o strateškom projektu kojem je cilj razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa, a provodi se na području Osječko-baranjske županije u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, odnosno dijelovima Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura-Drava.

Projekt Naturavita provodi se u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020., specifični cilj Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima. Ukupna vrijednost projekta je 49,05 milijuna eura, od čega  85 %, odnosno 41,69 milijuna eura čine bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda, dok je preostalih 15 % osigurano nacionalnim sufinanciranjem. Razdoblje provedbe projekta je od 23. lipnja 2015. godine do 30. studenoga 2023. godine.

Realizacijom projekta je od mina i minsko-eksplozivnih sredstava očišćeno 5,97 km2 šuma i šumskog zemljišta na području Parka prirode Kopački rit te 19,37 kmu Regionalnom parku Mura-Drava, a poboljšala se i protupožarna zaštita šuma izgradnjom 33 km protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste. Osim toga, provedena je biološka obnova šuma na 868,57 ha, što uključuje zamjenu sastojina stranih vrsta sastojinama autohtonih vrsta na 400 ha te je rekonstruiran edukacijsko-posjetiteljski centar „Podravlje”, uz izgrađene 3 poučno-rekreativne staze ukupne duljine 11 km.

S ciljem povećanja svijesti javnosti o biološkoj raznolikosti i minskoj opasnosti izrađeni su edukacijski programi s pratećim edukacijskim materijalom za školsku djecu, studente i ostale interesne skupine. Zaključno, povećana je razina očuvanja kakvoće vode i o vodama ovisnih ekosustava kroz definiranje retencijskih kapaciteta, upravljačkih ciljeva, uspostavljanje i provedbu sustava monitoringa te izradu Studije o revitalizaciji vodenih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit.

Nositelj projekta su Hrvatske šume d.o.o., a projektni partneri Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatske vode, Javna ustanova “Park prirode Kopački rit” i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je kao partner na projektu bilo zaduženo za provođenje dviju aktivnosti: izgradnju i uspostavu edukacijske infrastrukture za podizanje svijesti lokalnog stanovništva te promidžbu i vidljivost.

U sklopu aktivnosti „Uspostava edukacijske infrastrukture, provođenje edukacije i podizanje svijesti“ najvažnije je istaknuti rekonstrukciju šumske kuće „Podravlje“ i stavljanje u funkciju „Edukacijsko-posjetiteljskog centra „Podravlje“, u kojem je dosad održano 111 edukacija učenika, studenata,  djece vrtićke dobi i 4 edukacije ciljnih skupina građana te je izrađen dugoročni plan upravljanja centrom. U sklopu aktivnosti „Koordiniranje aktivnosti promidžbe i vidljivosti“ izrađena su komunikacijska strategija, vizualni identitet i web stranica projekta, otvoreni su kanali na društvenim mrežama, izrađeni su promotivni materijali projekta, snimljen je promotivni film Naturavita te su organizirane početna, središnja i završna konferencija projekta. U sklopu završne konferencije sudionike je ispred Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pozdravio državni tajnik Domagoj Mikulić, koji je zahvalio svima na uspješnoj provedbi projekta te istaknuo prednosti korištenja sredstava Europske unije.

 

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU | Foto: Lika Club, Josip Durdov

likaclub icon Čitaj najbolje ličke vijesti. Skini aplikaciju Lika app.


Oznake
Back to top button
Close