Politika

Kako pravilno ispuniti glasački listić? Ovo su tri opcije koje imate

Birači na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj 2024. kao i do sada mogu glasati samo za jednu listu kandidata, no mogu označiti i jednog kandidata kojeg “preferiraju” odnosno kojemu daju prednost pred ostalim kandidatima na listi za koju su glasovali.


Birači tako imaju mogućnost izabrati kandidata “imenom i prezimenom”, neovisno o tome na kojem se mjestu kandidacijske liste nalazi. Teoretski, to znači da mogućnost ulaska u Hrvatski sabor sada imaju i oni kandidati koji se nalaze na dnu kandidacijskih lista. Preferencijalni način glasovanja daje mogućnost ulaska u Hrvatski sabor bilo kojem kandidatu s bilo kojeg mjesta na listi, pod uvjetom da osvoji dovoljan postotak preferiranih glasova.

Kako glasati?

E sad, stigli ste na biračko mjesto i pred vama je glasački listić. Glasanje se obavlja osobno, glasačkim listićem. Glasuje se za liste izborne jedinice navedene na glasačkom listiću. Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži redni broj ispred naziva liste izborne jedinice.

Ako birač želi pojedinom kandidatu na toj listi dati preferirani glas, zaokružuje redni broj ispred imena i prezimena kandidata kojemu daje preferirani glas. Podsjetimo, da trebate paziti i na nekoliko stvari kod ispunjavanja listića ili će on biti nevažeći.

Kako su za Danas.hr objasnili iz DIP-a, Zakon člankom 79. propisuje da je nevažeći glasački listić neispunjeni glasački listić, nadalje to je glasački listić popunjen na način da se ne može sa sigurnošću utvrditi volja birača i okolnost za koju je listu odnosno kandidata glasovao, potom glasački listić na kojem je birač glasovao za dvije ili više lista, odnosno kandidata, te glasački listić na kojem je birač glasovao za kandidate s različitih lista, a nije zaokružio jednu od lista.

Važeći listići

Prva je opcija da na golemom glasačkom listiću pronađete i zaokružite samo redni broj liste kojoj želite dati svoj glas. Vaš glas tada ide listi, a ne i nekom od kandidata s te liste.

Druga je mogućnost da, osim liste, zaokružite i jednog od 14 kandidata na toj listi. To je preferencijalno glasanje u kojem vaš glas ide tom kandidatu, ali se, naravno, pribraja i listi na kojoj je kandidat.

Treća mogućnost je da zaokružite samo kandidata s neke liste. I u tom slučaju glas se pribraja kandidatu, ali i listi na kojoj se on nalazi.

 

Foto: RTL/screenshot

likaclub icon Čitaj najbolje ličke vijesti. Skini aplikaciju Lika app.


Oznake
Back to top button
Close