Šumarstvo

Jeste li znali? Na području sjevernog Velebita zabilježeno čak 14 različitih šumskih zajednica

Veći dio Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (više od 80% površine), prekriven je šumama kod kojih se može dobro uočiti visinska raščlanjenost (zonacija).


Biogeografski one pretežno pripadaju eurosibirsko-sjevernoameričkoj regiji te manjim dijelom mediteranskoj regiji.

Iako na području Parka do sada nije bilo detaljnih istraživanja biljnih zajednica šuma, za šire područje sjevernog Velebita zabilježeno je 14 različitih šumskih biljnih zajednica.

Šuma hrasta medunca i bijelog graba  zauzima velika područja južnih ekspozicija čitavog Velebita. Kroz duga stoljeća, možda čak i tisućljeća, ljudi su je intenzivno iskorištavali – sjekli su je, krčili, puštali stoku na ispašu i slično. To je dovelo do toga da su danas velika područja ove biljne zajednice u obliku panjače, šume u kojoj su stabla izrasla iz panjeva. Vrlo su važne za očuvanje tla od erozije.

Šuma crnog graba i hrasta medunca također je razvijena u raznim degradiranim oblicima prvotne šume. Zauzima pojas iznad šuma bijelog graba i hrasta medunca na primorskoj padini Velebita. Pojavljuje se uglavnom na vapnenačkim tlima, u obliku fragmentiranih šumaraka i šikara, a ima veliko značenje za očuvanje tla.

Bukova šuma s jesenskom šašikom zauzima donji pojas velebitskih bukovih šuma primorskih padina. Pridolazi na nadmorskim visinama između 700 i 1300 metara, a karakterizira je prisutnost termofilne vrste jesenje šašike (Sesleria autumnalis) koja u jesen poput tepiha prekriva čitavo tlo.

Više o šumama i biljnim vrstama koje na njima obitavaju saznajte na stranicama Nacionalnog parka Sjeverni Velebit.

 

Foto: Lika Club, Josip Durdov

likaclub icon Čitaj najbolje ličke vijesti. Skini aplikaciju Lika app.


Oznake
Back to top button
Close