Vijesti

Zašto je baš poplavio Gračac? DHMZ objavio detaljnu analizu i uzroke

REKORDNE POPLAVE

Obuhvatili su nekoliko analiza: sinoptičku, klimatološku te hidrogeološke i hidrološke slike sliva Zrmanje


Kažu da je prvih 17 dana svibnja 2023. u Gračacu zabilježeno ukupno 500,3 mm oborine što je gotovo četiri puta veća (3,9) količina od prosječne mjesečne količine oborine za svibanj (128,5 mm; razdoblje 1981. – 2010.), a 1,5 puta veća od dosadašnjeg mjesečnog maksimuma za svibanj iz 2016. (329,5 mm).

Prosječno godišnje na području Gračaca najviše oborine padne u jesen i zimu, osobito u studenom i prosincu, što je karakteristika maritimnog oborinskog režima.

Sliv rijeke Zrmanje najvećim dijelom drenira područje južne Like, planinu Poštak i dio Ravnih kotara. U gornjem ličkom dijelu taj prostor obuhvaća okolinu naselja Sv. Rok, Lovinac, Udbina, Bruvno i Gračac sa slivovima bujičnih rijeka Otuče, Opsenice i Ričice. Te rijeke teku od svojih izvora prema Gračacu gdje se njihova voda zadržava u akumulacijama Štikada i Opsenica. U slučajevima obilnih oborina dio riječnih voda koji ne stane u umjetne akumulacije slijedi stare prirodne puteve do ponornih zona gdje ulazi u velebitsko krško podzemlje i izvire na nižoj razini sliva – desnoj obali Zrmanje i priobalnim izvorima kod Rovanjske. Uz gornji dio vodotoka Zrmanje postoji dokazana hidrogeološka veza s izvorištem Miljacka u susjednom slivu Krke, s kojim je povezan do izlaska Zrmanje iz kanjona kod Ervenika. Susjedni slivovi su sliv priobalnih izvora (uz jadransko more ispod Velebita), Like, Une, Krke i sliv Bokanjačkog blata.

Cijeli članak pročitajte OVDJE.


 

Komentari

Komentara


Izvor: DANAS.HR | Foto: Unsplash

Povezane objave

Oznake
Back to top button
Close