Tag: wi-fi

Tech | Iva Biondić |

Besplatan Wi-Fi pristup svima!

Europska komisija je predložila subvenciju od 120 milijuna eura, kojom bi se javnim grupama osigurao pristup najmodernijoj opremi poput pristupnih točki. Cilj ove vrste ulaganja je osiguravanje besplatnog Wi-Fi pristupa…