Tag: srednja škola

Tehnološko | LIKACLUB |

Google olakšava povratak u školu

Škola je za osnovnoškolce i srednjoškolce već počela, uskoro će krenuti i predavanja na fakultetima. Evo nekoliko zgodnih, besplatnih i lako dostupnih Googleovih digitalnih alata za lakše savladavanje nastavnog gradiva