Tag: #nijekompliment

Sex | Tena Brnad |

Seksualno uznemiravanje #NIJEkompliment!

Kampanju pod nazivom #NIJEkompliment osmislile su volonterke u suradnji sa Ženskom sobom kako bi široj javnosti s naglaskom na mlade približile problematiku seksualnog uznemiravanja. Kampanja se provodi u sklopu projekta…