Tag: filipini

Planet | Tena Brnad |

Uskrsni običaji diljem svijeta

Prije Uskrsa se boje pisanice i kuha šunka, a na dan Uskrsa nosi hrana na blagoslov. Na Uskrs se djeca obično “tuckaju” jajima, a pobjednik je onaj čije jaje ostaje…

Planet | Tena Brnad |

Neobični zakoni diljem svijeta

Išli na put turistički ili poslovno, boravak u nekoj zemlji znači i promjenu kulture, koja u nekim slučajevima može biti i drastična. Pozdravljanja, način odijevanja, sve su to stvari koje…