Tag: (d)ruže moga grada

Politika | Plamenko |

(D)Ruže moga grada

Predivni Zagreb počiva na kostima mučenika. O njima se ne smije previše znati niti se njihova grobišta posjećuju za važnih datuma. Mariju Majku vlastodršci nastoje prešutjeti, zatvoriti je u sakristiju…