Tag: demografija

Autorsko | Petra |

Komentar tjedna: Demografska slika svijeta

Termin demografija, znanost koja se bavi proučavanjem strukture stanovništva nekog područja pomoću tri faktora; nataliteta (broj rođenih), mortaliteta (broj umrlih) i migracije (broj onih koji se sele), sve se češće…