Tag: Contre Attaque

Kulturno | LIKACLUB |

Star Wars likovi kao antičke skulpture

Grčke skulpture su svojom formalnom i poetskom ljepotom bile pojam visoke kulture u antičko doba. S druge strane, Star Wars je filmska saga koja predstavlja jedan od najpoznatijih segmenata pop…