Tag: bumerang

Planet | LIKACLUB |

Što sve znate o bumerangu?

Jedan od najpoznatijih simbola Australije je vrsta drvenog oružja zvanog bumerang. Uvijek ga se povezuje s Aboridižinima koji su se njime služili tisućama godinama.