Tag: autoškola

Automoto | Tena Brnad |

Uskoro niže cijene u autoškolama

Najavljena mogućnost ukidanja minimalne cijene nastavnog sata u autoškolama i formiranje cijena prema tržišnom modelu podijelilo je stručnjake, pa jedni smatraju da to neće dovesti do pada kvalitete usluga autoškola,…