Tag: autohtoni proizvod

Hrvatska | Ivan Tominac |

Počinje zaštita ličkoga sira škripavca

Lokalna akcijska grupa Lika je, u suradnji s Udrugom malih proizvođača sira Ličko-senjske županije Lički škripavac, pokrenula postupak zaštite ličkoga škripavca zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla, najprije na hrvatskoj, a kasnije…