Tag: Arheološka istraživanja

Hrvatska | Ivan Tominac |

Udbina, neiscrpno arheološko bogatstvo

Arheološka istraživanja i vrijedni nalazi koje sa svojom ekipom po Lici odradi i pronađe muzejska savjetnica dr.sc.Tatjana Kolak nisu novost. Već devet sezona u Udbini pronalazi arheološke ostatke koji pokazuju…