Tag: anestezija

Zdravstveno | Tena Brnad |

Kako opća anestezija djeluje na mozak?

Prije otkrića anestezije pacijenti su mogli jedino ako im je skrenuta pozornost nekom drugom boli, odtrpjeti bolove kirurškog zahvata. Liječnici su se snalazili na svakojake načine. Obično su ih udarali…