Tag: 8. mart

Autorsko | Laura Troha |

Poruka za žene!

Jučer sam na ulici ugledala jednog zanimljivog, starog gospodina. Imao je crvenu leptir mašnu oko vrata. Hodao je oslanjajući se na drveni štap dok je u jednoj ruci držao vazu…