Politika

Priopćenje sa zatvorenog dijela 66. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu jučerašnje 66. sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je stajališta za sastanke Europskoga vijeća i to Vijeća za ekonomske i financijske poslove – proračun (ECOFIN Budget), 17. studenoga  2017. godine,  Vijeća za opće poslove (GAC), 20. studenoga 2017. godine,  Vijeća za opće poslove – članak 50. (GAC – Art. 50), 20. studenoga 2017. godine i    Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 20. i 21. studenoga 2017. godine.


Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima vijeća tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ista se prethodno ne objavljuju.  Dodatno, dinamika rada i priprema sastanaka vijeća je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Republika Hrvatska. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima RH, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini EU, izvještavati Hrvatski sabor.

Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Vlada se očitovala o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članka 5. stavka 2., članka 78. stavka 3. točke 4. i članka 127. Zakona o strancima (Narodne novine, br. 49/02 i 101/14).

Vlada je informirana o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj.                                                                                                                                                         Usvojeno je izvješće s pregledom zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu, s posebnim osvrtom na reformske prioritete.

Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima:

Razriješena je dosadašnja članica Upravnoga vijeća Lučke uprave Rijeka Renata Blažeković. Novom je članicom Upravnoga vijeća te lučke uprave imenovana dr. sc. Nina Perko.

Vlada je razriješila dosadašnju predsjednicu i člana Upravnoga vijeća Lučke uprave Ploče Jadranku Fržop  i Alena Gereka. Novom je predsjednicom Upravnoga vijeća Lučke uprave Ploče, Vlada imenovala mr. sc. Maju Markovčić Kostelac, a članicom Renatu Blažeković.

Razriješen je dosadašnji član Upravnoga vijeća Lučke uprave Dubrovnik Sven Jesenković, a novom je članicom Upravnoga vijeća imenovana Ana-Marija Batinović.

Zbog isteka mandata, razriješen je dosadašnji član Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje Miroslav Brzica. Novom je članicom Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, koja se imenuje na prijedlog Gospodarsko-socijalnoga vijeća iz redova sindikata, imenovana Tajana Drakulić.

Vlada je imenovala predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Nacionalnog, povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a temeljem prijedloga nadležnih ministarstava, ostalih tijela državne uprave, institucija u zdravstvu, predstavnika vjerske zajednice i predstavnika organizacija civilnog društva u području zdravstva, sukladno Odluci osnivanju Nacionalnog povjerenstva za suzbijanje HIV/AIDS-a (Narodne novine, broj 60/17). Predsjednikom povjerenstva imenovan je prof. dr. sc. Milan Kujundžić, med., zamjenikom predsjednika prof. dr. sc. Josip Begovac, dr. med., a članicama i članovima imenovani su: Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Zvjezdana Janičar, Tamara Poljarević, Ana Mandac, Darko Tot, Mirna Kanduth, Marija Viličić, Josip Mihaljević, dr. med., brigadir Veljko Vukić, dr. med., Nevenka Mišić, Damir Župan, Ines Loknar-Mijatović; Marko Markus, Tatjana Nemeth-Blažić, dr. med., prim. dr. Irena Jukić, dr. med., Maja Vajagić, dr. med., prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, dr. med. dent., dr. sc. Siniša Zovko, dr. med., Gordana Kičin Ercegovac, Željka Karin. dr. med.,  prof. dr. sc. Mihael Skerlev, dr. med.,  prof. dr. sc. Antoinette Kaić-Rak, dr. med., mr. sc. fra Tomislav Glavnik, Zoran Dominković, Tomislav Beganović i Ilinka Serdarević, dr. med.

Vlada je razriješila dosadašnjega člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Anđelka Dundića te je novom članicom povjerenstva, kao predstavnicu Ministarstva pravosuđa, imenovala Janu Špero.

Vlada je izvan snage stavila zaključak kojim je dr. sc. Tomislav Ćorić određen za člana Glavne skupštine društva INA-Industrija nafte d.d., koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske, dok je obnašao dužnost ministra rada i mirovinskoga sustava.

Vlada je donijela novi zaključak kojim se dr. sc. Tomislav Ćorić određuje za člana Glavne skupštine društva INA-Industrije nafte d.d., koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske kao ministar zaštite okoliša i energetike.

Na kraju, Vlada Republike Hrvatske Glavnoj skupštini društva Hrvatska elektroprivreda d.d. predlaže opoziv dosadašnjih članova Nadzornog odbora društva i to: Nikole Brukete, Juraja Bukše, dr. sc. Žarka Primorca, mr. sc. Igora Džajića, prof. sc. Ive Uglešića, i Mirka Žužića.

Za izbor novih članova Nadzornog odbora društva Hrvatska elektroprivreda d.d., sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najviše na vrijeme od šest mjeseci predloženi su: dr. sc. Goran Granić, dr. sc. Marko Primorac i mr. sc. Jelena Zrinski Berger.

Dio si dobrog društva na Lika Clubu, a htio bi kupiti i zanimljive proizvode? Posteri, majice, suveniri, magazini, hrana i kozmetika – u novoj ličkoj web trgovini koja ima preko 300 atraktivnih artikala! Otvori ju na linku PLITVICE SHOP i nešto iz bogatog asortimana naruči na svoju kućnu adresu. Dobrodošao!

 

Komentari

Komentara


Izvor: PR

Oznake

Povezane objave

Back to top button
Close