NovacKarijera

Prijave na webinar: HBOR-ovi programi za financiranje obrtnih sredstava

IZ HGK ŽK Otočac

Pandemija uzrokovana bolesti COVID-19 negativno je utjecala na poslovanje brojnih poslovnih subjekata. Radi ublažavanja negativnih efekata, Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) kreirala je kreditne linije za ulaganja u obrtna sredstva.


Dvije kreditne linije predstavit će se na webinaru koje organizira HGK – ŽK Otočac u suradnji s Područnim uredom HBOR-a za Liku, a predavačice su Draženka Draženović Kostelac, voditeljica područnog ureda HBOR-a za Liku i Vesna Bartolović Stančić, voditeljica područnog ureda HBOR-a za Primorje i Gorski kotar.

  1. Obrtna sredstva COVID-19 – SVIMA, mjera namijenjena financiranju poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora, koja se realizira u suradnji s poslovnim bankama, primjenom modela podjele rizika.

Korisnici kredita: poslovni subjekti privatnog i javnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge te ustanove, agencije i sl. u vlasništvu ili većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili RH.

Namjena kredita: financiranje tekućeg poslovanja (npr. nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara, podmirenje obveza prema dobavljačima, troškovi radne snage, opći troškovi tekućeg poslovanja) te podmirenje kratkoročnih obveza prema državi i drugih kratkoročnih obveza, isključujući povrat pozajmica vlasniku, povezanim osobama i ostalim trećim osobama, i osim zatvaranja kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama.

  1. Obrtna sredstva COVID-19 – MSP u turističkom sektoru, mjera Ministarstva turizma koja se realizira u suradnji s HBOR-om za određene djelatnosti u turizmu.

Korisnici sredstava su mikro, mali i srednji poduzetnici registrirani u djelatnostima: pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29); putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD 79.11, 79.12); te iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34).

Webinar se održava 15. svibnja (petak) u 10 sati a prijava je obavezna, na sljedećoj poveznici: PRIJAVA.

 

 


 

Komentari

Komentara


Foto: pexels

Oznake

Povezane objave

Back to top button
Close