Vijesti

POTROŠAČI ZADOVOLJNI Napokon zakonski uređeno sklapanje “Ugovora na daljinu”!

 Objavljen je Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti potrošača


Ovim zakonom propisuju se, između ostalog, novine vezano uz neželjene komunikacije putem telefona i/ili poruka te sklapanje ugovora o uslugama na daljinu putem telefona.

Ono što je mnogima dosad uzrokovalo velike financijske probleme – sklapanje ugovora na daljinu, sada je uređeno na sljedeći način:

(1) U slučaju sklapanja ugovora o uslugama na daljinu putem telefona trgovac je dužan potrošaču dostaviti ponudu na trajnom mediju na način kojim će nedvojbeno biti moguće utvrditi trenutak zaprimanja ponude.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka smatra se sklopljenim kad potrošač potpisanu ponudu ili pisani pristanak pošalje trgovcu.

(3) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na ugovore sklopljene temeljem posebnog propisa kojim se uređuju elektroničke komunikacije.«. – kaže članak 66.a. novog Zakona.

Također Zakon propisuje i novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna za prekršaj trgovca – pravne osoba u slučaju kada ne označi proizvode kako je propisano ovim zakonom; ukoliko jasno, vidljivo i čitljivo ne istakne iznos maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda ili usluga koje pruža; ako se ne pridržava istaknute maloprodajne cijene i uvjeta prodaje; kada pri oglašavanju u kojem se navodi maloprodajna cijena proizvoda ili usluga ne navede i cijenu za jedinicu mjere i još mnogo toga. Ove i mnogo drugih novosti pronađite na ovom linku – ZAKON (izmjene). 


 

Tekst: HGK Otočac, LC

 

likaclub icon Čitaj najbolje ličke vijesti. Skini aplikaciju Lika app.
Oznake
Back to top button
Close