Novac

Poslodavac će morati vratiti potporu ako do kraja 2021. isplati dobit

HZZ IZMIJENIO UVJETE

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) izmijenilo je uvjete i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini, a najznačajnija je izmjena da će poslodavac morati vratiti potporu ako isplati do kraja 2021. dividendu ili udjel u dobiti, priopćeno je u petak iz HZZ-a.


Poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika, i koji nisu korisnici potpora za očuvanje radnih mjesta te po prvi put podnose zahtjev za svibanj, trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20 posto u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020. i svibanj 2019. Poreznoj upravi.

Iz HZZ-a pritom objašnjavaju da prihvatljivi razlozi za korištenje potpore za svibanj nisu: otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara, ugovornih poslova i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i kao i nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad. Iznimno su ti razlozi za korištenje potpore prihvatljivi samo za one poslodavce koji su podnijeli zahtjev za svibanj zaključno s danom donošenja izmjene kriterija od strane Upravnog vijeća HZZ-a.

Nadalje, poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika, a postojeći su korisnici potpore prije isplate potpore za svibanj trebaju dokazati da su u svibnju 2020. godine imali pad prihoda za najmanje 20 posto u odnosu na svibanj 2019., piše Glas Istre, a za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kriteriji se ne mijenjaju.

Izmjene se odnose i na obveze poslodavaca i Zavoda pa će tako poslodavac koji je tražio potporu za više od 50 radnika morati vratiti potporu ako od trenutka dobivanja potpore pa do zaključno do 31. prosinca 2021. godine isplati dividendu ili udjel u dobiti ili druge istovjetne primitke koji se smatraju raspodjelom dobiti bilo kojega poreznog razdoblja ili ako vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele dodijeli članovima uprave i sl.

Potpore će s morati vratiti i u slučaju dodjeljivanja prava na na opcijsku kupnju dionica ili bilo koje drugo pravo koje se temelji na vrijednosti vlastitih dionica kao i na isplatama bonusa za postignute rezultate, nagrada za radne rezultate iznad neoporezivog iznosa propisanog propisima kojima se uređuje oporezivanje dohotka i ostale slične primitke koji se oporezuju kao dohodak od nesamostalnog rada ili drugi dohodak.

Ako poslodavac stekne vlastite dionice odnosno vlastite poslovne udjele Zavod će s druge strane imati obvezu prije isplate potpore provjeriti pad prihoda od najmanje 20 posto temeljem PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Mijenja se i rok za isplate potpore, koji će biti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a najkasnije po dostavi PDV obrasca ili drugih zakonskih dokumenata.

Kriteriji za potpore u lipnju

Nadalje, dodaje se nova podmjera odnosno potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom za lipanj 2020. godine, čime se nastavlja potpora za očuvanje radnih mjesta za prihvatljive sektore čije poslovanje ne može iz objektivnih razloga biti otvoreno ili imaju pad veći od 50 posto zbog Covid-19 krize. Time se, naglašava se, nastoji izbjeći otpuštanje radnika iz stvarno pogođenih djelatnosti te nagli ulazak radnika u evidenciju nezaposlenih.

Prihvatljivi će biti poslodavci iz sektora poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – samo biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima i ribarstvo, prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika (željeznicom, kopnom, zrakom i vodom), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima, navodi HZZ.

Isto tako prihvatljivi su i poslodavci iz sektora umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih, ostale uslužne djelatnosti – samo popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo i ostale osobne uslužne djelatnosti, organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja.

Pritom se misli na trgovačka društva, obrte, OPG-ove i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost.

Kriterij za dodjelu potpore bit će pad prihoda za najmanje 50 posto u odnosu na svibanj 2019. što će poslodavac morati dokazati temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2020.. i svibanj 2019. Poreznoj upravi.

Potpora će se moći ostvariti za radnike zaposlene kod poslodavca do 19. ožujka 2020. i to samo za one radnike koje je poslodavca naveo prilikom podnošenja zahtjeva. Poslodavci koji nisu isplatili plaću za travanj, neće moći koristiti tu mjeru.

Obveza vraćanja sredstava potpore za poslodavce koji su tražili potporu za 50+ radnika vrijedi po istim uvjetima kao i kod potpore za mjesec svibanj. Razdoblje trajanja ove mjere je lipanj 2020. godine, a odluka o eventualnom produljenju trajanja bit će razmatrana na mjesečnim sjednicama Upravnog vijeća Zavoda. Zaprimanje zahtjeva bit će moguće od 8. do 30. lipnja, zaključuje se u priopćenju HZZ-a.


 

Komentari

Komentara


Foto: Lika Club

Povezane objave

Oznake
Back to top button
Close