Izdvojeno

Odabrane su 64 škole koje kreću s eksperimentalnim programom cjelodnevne škole. Evo popisa

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs donio je odluku o osnovnim školama koje će od jeseni sudjelovati u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole.


Prijavilo se 68 škola, a odabrano je 64 škole. Većina odabranih škola nalazi se u ruralnim sredinama.

Daleko manji odaziv je u gradovima, tako su se u Zagrebu prijavile samo dvije škole, ali odabrana je samo Osnovna škola Ivana Cankara.

U eksperimentalnoj cjelodnevnoj školi učenici će provoditi više vremena u školi, imat će višu satnicu u pojedinim predmetima, zadaće će pisati u školi. Predviđeno vrijeme trajanja eksperimentalnog programa je četiri godine.

Evo popisa odabranih škola:

-Osnovna škola Mate Lovraka, Veliki Grđevac

-Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica, Česká základní škola Josefa Rñžičky Končenice

– Osnovna škola Sikirevci, Sikirevci
– Osnovna škola Slano, Slano
– S. Osnovna škola Blato, Blato
– Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb
– Osnovna škola Koprivnički Bregi, Koprivnica
– Osnovna škola Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka
– Osnovna škola „Podolice“, Koprivnica
– Osnovna škola Mače, Mače
– Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina
– Osnovna škola Katarine Zrinski, Krnjak
– Osnovna škola Eugena Kvaternika, Rakovica
– Osnovna škola Draganići, Draganić
– Osnovna škola “Josipdol”, Josipdol
– Osnovna škola “Milan Sekulić” Lovinac, Lovinac
– Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Senj, Senj
– Osnovna škola Podturen, Podturen
– Osnovna škola “Silvije Strahimir Kranjčević”, Levanjska Varoš
– Osnovna śkola Gorjani, Gorjani
– Osnovna škola Popovac, Popovac
– Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj, Osijek
– Osnovna škola Mate Lovraka, Vladislavci
– Osnovna škola Matija Gubec, Piškorevci
– Osnovna škola Ernestinovo, Ernestinovo
– Osnovna škola Budrovci, Đakovo
– Osnovna škola Drenje, Drenje
– Osnovna škola “Ivane Brlić Mažuranić”, Strizivojna
– Osnovna škola August Šenoa, Osijek
– Osnovna škola “Mladost”, Osijek
– Osnovna škola Josipa Antuna Ćolnića, Đakovo
– Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi
– Osnovna škola “Vladimir Nazor”, Trenkovo
– Osnovna škola Stjepana Radića Ğaglin, Ğaglin
– Osnovna škola Dragutina Lermana, Brestovac
– Osnovna škola “Mladost”, Jakšić
– Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić”, Velika
– Osnovna škola Zagvozd, Zagvozd
– Osnovna škola Selca, Selca
– Osnovna škola Tin Ujević, Krivodol
– Osnovna śkola Kamešnica, Otok
– Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski
– Osnovna škola Jasenovac, Jasenovac
– Osnovna škola Banova Jaruga, Banova Jaruga
– Osnovna śkola Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica
– Osnovna škola Zorke Sever, Popovača
– Osnovna škola Vladimira Vidrića, Kutina
– Osnovna škola Jakova Gotovca, Unešić
– Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Zdenci
– Osnovna śkola Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje, Lukač
– 5l. Osnovna škola August Cesarec, Špišić Bukovica
– Osnovna škola Suhopolje, Suhopolje
– Osnovna škola Lipovac, Lipovac
– Osnovna škola Slakovci, Slakovci
– Osnovna škola Ğakovci, Ğakovci
– Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik, Tovarnik
– Osnovna škola “Vladimir Nazor”, Komletinci
– Osnovna škola “Franjo Hanaman”, Drenovci
– Osnovna škola Bisag, Bisag
– Osnovna škola Svibovec, Svibovec
– Osnovna škola Novi Marof, Novi Marof
– Osnovna škola Martijanec, Martijanec
– Osnovna škola Novigrad, Novigrad
– Osnovna škola Gradec, Gradec


 

Komentari

Komentara

Povezane objave

Oznake
Back to top button
Close