Scena

Najčešće pogreške koje činimo u hrvatskom jeziku

Povodom Mjeseca hrvatskog jezika koji je započeo u nedjelju, donosimo neke od najčešćih grešaka koje činimo u hrvatskom jeziku.


Slijedeći/sljedeći

Slijedeći je glagolski prilog sadašnji, a nastao je od glagola slijediti i ne sklanja se. Sljedeći je pridjev, koji je nastao od glagolskoga priloga, uvijek se nalazi uz imenicu i slaže se s njom u rodu broju i padežu. Dakle, slijedeći jest onaj koji nekoga ili nešto slijedi, a sljedeći je onaj koji je idući na redu.

S/sa

Prijedlog sa upotrebljava se ispred riječi koje počinju slovima s, š, z i ž, ali i ispred riječi koje počinju suglasničkim skupinama ks- i ps-, št-, žd-, kao i ispred onih riječi kojima je drugi suglasnik s, š, z i ž ili kod izgovorno teških skupina, poput – sa mnom.

Zbog/radi

Radi je prijedlog i veznik kojim se izriče namjera i cilj radnje, a zbog je prijedlog i veznik kojim se izriče uzrok. Doduše, ponekad nije posve jasno koji od navedenih prijedloga treba upotrijebiti.

Futur I.

Pri tvorbi budućega vremena, glagoli s infinitivom na -ti gube završno -i. Pogrešno je, primjerice, pisati htjeti ću, pisati ću ili spavati ću, a ispravno htjet ću, pisat ću i spavat ću.

Koji/kojega

Koji jest akuzativ za nežive zamjenice, a kojega za živo.

Mati i kći

Nominativ je mati, a akuzativ mater. Nominativ je kći, a akuzativ kćer. Često se događa da se mijenjaju ova dva pojma.

S nikim/ ni sa kim

Pogrešno je reći Ne bih to učinio za ništa na svijetu ili Od nikoga nema traga ni glasa. Ispravno je Ne bih to učinio ni za što na svijetu. Ni od koga nema ni traga ni glasa.

Pročitajte više na n1info.com

 

Dio si dobrog društva na Lika Clubu, a htio bi kupiti i zanimljive proizvode? Posteri, majice, suveniri, magazini, hrana i kozmetika – u novoj ličkoj web trgovini koja ima preko 300 atraktivnih artikala! Otvori ju na linku PLITVICE SHOP i nešto iz bogatog asortimana naruči na svoju kućnu adresu. Dobrodošao!

 

Komentari

Komentara

Oznake

Povezane objave

Back to top button
Close