Kolumne

Mali otok u Zemlji vukova: Što se krije iza imena naselja u Lici?

Na području Like nalazi se mnoštvo naselja i zaseoka koji nose neobična i zanimljiva imena. Jeste li se ikada pitali zašto se Otočac, Brinje i Donje Pazarište baš tako zovu? Imena naselja nisu nastala slučajno, već su povezana sa prošlosti i prirodnim osobinama ovog kraja.


Prema jednoj teoriji, ime Like dolazi od grčke riječi lykos (vuk) jer je Lika nekada bila šumovita zemlja napučena vukovima. Isto tako, mnoga naselja u Lici su nazvana jednostavno prema izgledu krajolika u kojemu se nalaze. Široka Kula se nalazila na širokoj ravnici, Ploče na ravnici, Poljane uz polje, a Plaški na plasi – čistini u šumi. Mušaluk je dobio ime prema turskom nazivu za pašnjak, a Lički Osik prema nazivu za prostor u sasječenoj šumi.

Jedan dio naselja nazvan je prema biljkama ili životinjama kojih je u vrijeme nastanka naselja bilo u izobilju. Vrebac je dobio ime prema ptičici vrapcu. Zaselak Lipać dobio je ime prema stablu lipe, a Ličko Lešće prema lijeski. Na mjestu Brinja nekada je bilo mnogo borovnica ili prema lokalnom čakavskom govoru „brnja“. Imena raslinja nose i Ličko Cerje (hrast-cer), Dubrava (hrast-dub), Trnovac (trnje), Brezik (breza), Smiljan (smilje)….

Naselja nastala u blizini vodenih tokova nose imena koja su povezana s vodom. Otočac doslovno znači “mali otok”. U vrijeme nastanka cijeli grad bio je okružen vodom, a stanovnici Otočca živjeli su u sojenicama i plovili čamcima iz jedne kuće u drugu.  S vodom su povezana i imena naselja i zaseoka Lički Ribnik (riba), Žabica (žaba), Krakovac (krak rijeke Gacke), Rastoka (voda koja se rastače)…

Zanimljiva su i imena naselja nastala prema djelatnostima kojima su se bavili njihovi stanovnici. Ime srednjovjekovnog  Tržića nam govori da su se njegovi stanovnici bavili trgovinom. Turci su kasnije Tržić preimenovali u Pazarište (turski naziv za sajam). Selo Budak dobilo je ime prema alatu za kopanje- krampu, a Medak prema medu.

Grad Gospić se isprva zvao Gospići, a dobio je ime prema štovanju Majci Božje od strane njegovih stanovnika. Prozor je dobio ime prema vidikovcu s utvrde Prozor koja je branila Gacku od Turaka jer je riječ prozor nekad značila – vidikovac. I na kraju, neka naselja nose imena obitelji ili plemenitih rodova koji su u njima živjeli. Lovinac je dobio ime prema plemićima Lovinčićima, Perušić prema Perušićima, a Bužim prema starom hrvatskom plemenu Bužana…

Imena ličkih naselja mijenjala su se s brojnim promjenama stanovništva. U njima se odražavaju svi povijesni događaji na području Like. Romanska imena podsjećaju na razdoblje rimske vladavine u Lici, čakavska na doba procvata u srednjem vijeku, turcizmi na dva teška stoljeća turske opasnosti… Svako ime naselja je priča za sebe koja otkriva bogatu i burnu prošlosti Like i njenih stanovnika.


 

Izvori: J. Brala-Mudrovčić, Toponimi Gacke doline, Folia onomastica Croatica 23, 2015. / V. Grahovac-Pražić, S. Vrcić-Mataija, Ojkonimi gospićkoga područja, FOC 19, 2010, 81–96/P. Šimunović, Lička toponomastička stratigrafija, FOC 19, 2010, 223–246

 

 

 

Foto: croatia.hr

likaclub icon Čitaj najbolje ličke vijesti. Skini aplikaciju Lika app.
Oznake
Back to top button
Close