Događanja

Leksikon katoličkih redova

Leksikon katoličkih redova (muški redovi) autorice Zdravke Krpine, u Nakladi sv. Antuna u Zagrebu, prvi je sustavan leksikografski pregled katoličkih muških ustanova posvećenog života i družbi apostolskog života, kako se redovi i družbe zovu u vatikanskoj nomenklaturi.

Leksikon je, u pogledu odabira ustanova, utemeljen baš na Papinskom godišnjaku, a uzeo je u obzir i neka izdanja u drugim jezicima, te monografije o partikularnim redovima, pa se može reći da je veoma dobro dokumentirano.

Utjecaj na kulturu

Za razliku od nekih drugih – poput trosveščanoga Bossijeva monumentalnog djela – Leksikon katoličkih redova Zdravke Krpine je baš to što mu naslov kaže: leksikon praktična obima, sa svim najnužnijim podacima o partikularnoj svrsi i povijesti reda, o ključnim osobama, o organizaciji (s adresama!), pa se mirno može reći da je jedinstveno ne samo u hrvatskim razmjerima.

 Uzme li se u obzir utjecaj katoličkih redova na hrvatsku kulturu, a osobito na obrazovanje prije jozefinske reforme, odnosno prije pripajanja pojedinih hrvatskih zemalja Habsburškoj monarhiji, Leksikon se uvrštava i u kapitalne priručnike o hrvatskoj, a ne samo o katoličkoj kulturi. Autorica je pouzdano i detaljno izvijestila o prinosu hrvatskoj povijesti benediktinaca, franjevaca, dominikanaca, isusovaca i inih.

Kuriozno je da je Leksikon Krpina sastavila još prije sedam godina, ali uslijed peripetija u crkvenom nakladništvu nije izišlo sve do sada, kada je prvi papa redovnik nakon mnogih godina proglasio Godinu posvećena života.

Nezaobilazan priručnik

Autorica je sročila nezaobilazan priručnik svima koji se bilo na koji način zanimaju za muške katoličke redove i družbe, a i svima koje zanima u općim crtama kakav je udio redovništva – monaškoga, prosjačkoga, modernoga – u životu Katoličke crkve i kršćanstva uopće.


Foto i tekst: Jutarnji list


 

Komentari

Komentara

Povezane objave

Oznake
Back to top button
Close