VijestiGrad ZagrebTurizam

INTERVIEW – Javor iz Sjevernog Velebita: “Ostanak u Zagrebu nakon završetka fakulteta nije bio ni opcija”

Turistička sezona za 2016. godinu bliži se kraju a rezultati se zbrajaju. Nacionalni park Sjeverni Velebit ističe se svojim geografskim položajem i kao jedna od ustanova koja se bavi zaštitom hrvatskog ponosa – planine Velebit. Iako je jedan od najmlađih nacionalnih parkova, iz godine u godinu za Sjeverni Velebit se sve više čuje. Rezultat je to angažiranog rada na tom području o kojem ponajprije brine uprava s ravnateljicom Mirjanom Javor na čelu. Mirjana Javor je mlada visokoobrazovana Ličanka iz Brinja, igrom životnih okolnosti i stručnih kvalifikacija postala je čelnicom Nacionalnog parka. Kako se je vratiti iz Zagreba u Liku nakon školovanja, koja su iskustva, koja je prosječna starost djelatnika Parka i na kojim projektima rade, provjerili smo s ravnateljicom Javor. Pročitajte!

Na čelu ste Nacionalnog parka koji štiti lički ponos, planinu Velebit. Kako je sve počelo i kada?


Prije nepune četiri godine imenovana sam za ravnateljicu Parka. Zatečena situacija zahtijevala je reorganizaciju dijelova poslovanja i načina rada nakon čega smo svi zajedno počeli raditi u interesu Parka.

Visokoobrazovana ste Ličanka, radite u malom selu Krasno i svakodnevno putujete na posao iz Brinja. S obzirom da mnogi mladi razmišljaju o razlozima povratka u Liku nakon školovanja, kakva su Vaša iskustva?

Ostanak u Zagrebu nakon završetka fakulteta nije bio ni opcija jer zašto ne bismo mi svoje znanje ugradili i dali ovom kraju i pomogli njegovom prosperitetu. Unatoč tome što sam visokoobrazovana osoba uvijek sam prihvaćala poslove koji su bili i ispod mog stupnja obrazovanja te to smatram dobrim iskustvom.  Vrlo je važno ići korak po korak, polako i sve u svoje vrijeme.

Sjedište vam je u mjestu Krasno, svojevremeno “mjestu bez nezaposlenih u Hrvatskoj”. Koliko stanovnika Krasna radi u Parku? Na kojim vrstama poslova? Koliko su mladi zastupljeni kao stručni zaposlenici na Velebitu?

Trenutno je u Parku zaposlen 21 djelatnik i 4 polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.  Većina djelatnika je visokoobrazovana te rade na stručnim poslovima održanja, očuvanja i zaštite prirode te u Odjelu nadzora. Većina djelatnika ima adresu ili Krasno ili bliža okolica.

Prosjek godina djelatnika je 37, tako da ne čudi da baby boom drži Park već nekoliko godina i ove godine pratimo taj trend što vam samo za sebe govori o zadovoljstvu radnim okruženjem. Dakle, ne samo da radimo na zaštiti prirode nego i na povećanju nataliteta.

Nedavno ste obnovili pastirske stanove na Alanu, možete li nam reći nešto više i tome.

U Nacionalnom parku Sjeverni Velebit realiziran je projekt obnove 10 pastirskih stanova na lokacijama Lubenovac i Alan. Na Lubenovcu su obnovljena 4 objekta, dok je na Alanu obnovljeno 6 objekata. Obnovom pastirskih stanova će se na području Parka stvoriti preduvjeti za boravak ljudi te, u perspektivi, i za uvođenje tradicionalnog stočarstva kao neophodne upravljačke mjere namijenjene očuvanju biološke raznolikosti. Važna komponenta projekta je omogućiti posjetiteljima da se, boravkom na prostoru i u obnovljenim pastirskim stanovima, upoznaju s tradicionalnim načinom života i rada na Velebitu te spoznaju koliko je takav način života bio u potpunom suglasju s prirodom i koliko se zapravo temeljio na principima održivosti.

Projektom rekonstrukcije pastirskih stanova na južnom dijelu Parka postiže se cjelokupno podizanje razine upravljanja Parkom kao područjem ekološke mreže kroz:

  • Poboljšan nadzor područja (krivolov, negativan utjecaj posjetitelja, sigurnost posjetitelja…),
  • Očuvanje ugroženih staništa (travnjaci) putem uvođenja ispaše i košnje,
  • Poboljšanje uvjeta za cjelokupnu organizaciju znanstveno-istraživačkog rada na inventarizaciji i monitoringu,
  • Očuvanje kulturne baštine Parka – obnova tradicijskog graditeljstva i uspostava prihvatljivog modela obnove pastirskih stanova,
  • Poboljšanu kvalitetu usluge posjetiteljima – bolja dostupnost informacija, uvođenje visokokvalitetnih edukacijskih i interpretacijskih programa, in-situ učenje i spoznavanje prirode, učenje o konceptu Nature 2000, te omogućavanje posjetiteljima doživljaja tradicionalnog načina života na ovom području u prošlosti, povećana sigurnost posjetitelja; u perspektivi i razvoj kvalitetnog ekoturističkog proizvoda.

Objekti će služiti za smještaj djelatnika Parka (nadzornici, stručna služba), znanstvenika i suradnika, kao i smještaj posjetitelja te provedbu interpretacijskih i edukacijskih programa na temu „Natura vrsta i staništa“ s jedne strane, i tradicionalnog života lokalnog stanovništva s druge strane, s posebnim naglaskom na njihovu međusobnu povezanost, odnosno utjecaj dugotrajnog čovjekova djelovanja na prostor, krajobraz i biološku raznolikost.Ravnateljica Mirjana Javor

Najveći objekt na Alanu uređen je kao Edukacijsko-interpretacijski centar pod nazivom „Planinska igraonica“, te sadrži niz interaktivnih izložaka na temu „Natura vrsta i staništa“ Nacionalnog Parka (velike zvijeri, duboke jame, biljke kamenjarke), i tradicionalnog načina života pastira. Ispred „Planinske igraonice“ postavljena su tri vanjska interpretacijska izloška (Mahovit vjetar, Voda u kršu i Život pastira). U dijelu igraonice uređen je prostor za edukaciju djece, za slučaj da se ista ne može odvijati vani. Osim kao izložbeno-edukativni prostor, ovaj će objekt služiti i kao info-punkt Parka, a u njemu je uređena i mala suvenirnica.

I objekti za smještaj su stavljeni u funkciju edukacije i interpretacije, te se u njima interpretira po jedna vrsta važna za NP Sjeverni Velebit (Kuća mrke strizibube, Kuća velebitske pijavice, Kuća tetrijeba), kao i dijelovi namještaja koji su se tradicionalno koristili u stanovima.

Na Lubenovcu je uređena kružna poučna staza pod nazivom „Pastirska staza“, duž koje je postavljeno pet interpretacijskih ploča o prirodnim pojavama ili vrijednostima koje se na pojedinim mjestima mogu uočiti.

Usto, na Lubenovcu će se staviti veći naglasak na interpretaciju održivosti tradicionalnog načina života (život lišen modernih tehnoloških dosega temeljenih na fosilnim gorivima i električnoj energiji), te će posjetitelji moći iskusiti doživljaj noći bez ikakvog vanjskog izvora svjetla, sličan onom kojeg su imali pastiri koji su ljeta provodili na Lubenovcu.

Je li obnova gotova i planirate li još sličnih projekata?

Obnova pastirskih stanova je gotova i oni su stavljeni u funkciju. Trenutno smo u fazi razvoja projekta obnove Velebitskog botaničkog vrta i cjelokupne posjetiteljske infrastrukture na području Zavižana, što uključuje uređenje ceste od glavnog ulaza na Babić Siči do Zavižana i uređenje parkirališta na Zavižanu.

Imamo gotovu dokumentaciju za energetsku obnovu upravne zgrade i uređenje okoliša zgrade te čekamo trenutak da projekt apliciramo na sredstva iz europskih fondova.

Najnoviji zahvat je izgradnja posjetiteljskog centra u Krasnu vrijednog čak 30 milijuna kuna. U kojoj je fazi izgradnja i kada možemo očekivati otvorenje?

Građevinska faza je pri kraju, u tijeku je postavljanje fasade i paralelno se radi na uređenju i opremanju unutrašnjosti. Otvaranje je predviđeno za prvu polovicu 2017. godine.

Što posjetitelji mogu očekivati u tom centru kad bude završen?

Izgradnjom posjetiteljskog centra Krasno omogućit će se prezentacija prirodnih i kulturnih vrijednosti parka tijekom cijele godine te kvalitetna promocija turističkih sadržaja. Novi posjetiteljski centar Krasno gradi se u skladu s energetskom učinkovitošću, a arhitektura će se slagati s krajolikom koji ga okružuje. Izgradnjom posjetiteljskog centra u Krasnu unaprijedit ćemo uvijete za razvoj turizma u Ličko-senjskoj županiji jer će se poboljšanjem ponude postići duže zadržavanje posjetitelja u Krasnu i okolici. U centru se planiraju prezentirati informacije o klimi, ekosustavima, vrstama, kulturnoj baštini i geološkim osobitostima Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Fokus će biti na špiljama i jamama po kojima je park poznat.

Koliko je posjetitelja bilo ove godine u posjeti Nacionalnom parku Sjeverni Velebit? Je li to povećanje broja u odnosu na prošle godine?

Ove godine Park je posjetilo preko 18.000 posjetitelja, što predstavlja povećanje za više od 9% u odnosu na proteklu godinu.

Organizatori ste i nekoliko izložbi fotografija Vaših fotografa iz Parka, kakav je odaziv na izložbe i koji je njihov cilj?

Odaziv na izložbe fotografija je vrlo dobar, a reakcije posjetitelja izložbi su iznimno pozitivne. Izložbe fotografija organiziramo s ciljem podizanja razine svijesti o potrebi zaštite prirode i okoliša te zaštićenog područja prirode. Predstavljanje vrijednosti NP Sjeverni Velebit kroz izložbu fotografija izvrstan je način ukazivanja na prirodne vrijednosti Parka i potrebu za njihovom zaštitom.

Za usporedbu s nekim drugim nacionalnim parkovima, vi nemate problema s prevelikom posjetom. Želite li veći broj posjetitelja ili ste kao čuvari prirode zadovoljni s trenutnim brojem?

Ravnateljica Mirjana Javor prilikom predstavljanja stranice Parkovi HrvatskeJavna Ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit nastoji promicati model održivog razvoja turizma. Tako smo i u sklopu Plana upravljanja definirali svoj cilj: razviti dobro organiziran, održivi, neinvazivni edukativni i kulturni turizam, temeljen na prirodnim vrijednostima područja te iskoristiti prednosti razvoja turizma i sustava posjećivanja, a nedostatke svesti na najmanju moguću mjeru. Smatramo kako uz primjenu modela održivog razvoja turizma imamo mjesta za povećanje broja posjetitelja, no s obzirom na to da se radi o izuzetno vrijednom i osjetljivom prostoru potrebno je stalno raditi na edukaciji posjetitelja kako bi razvili svijest o važnosti očuvanja zdravih i stabilnih ekosustava. Takvi prirodni prostori neprocjenjivi su jer širem okolnom području osiguravaju čišći zrak, čišću vodu, zdravije i plodnije tlo, postojaniju i ugodniju klimu, a ljudima koji borave u njima pružaju fizičko, mentalno i duhovno osvježenje..

Velebit obiluje zaštićenim biljkama i životinjama, koliko često imate “bliske susrete”? Ima li medvjeda, vukova?

Velebit je iznimno bogat kako biljnim tako i životinjskim vrstama stoga je razumljivo da imamo česte susrete s medvjedima, dok je vuka malo teže vidjeti. Vukovi su jako oprezni, a njihov areal kretanja je puno veći pa je i prilika da ga sretnemo manja. A medo ko medo, vrlo je znatiželjan, te s obzirom na to da su brojniji od vukova i susreta puno više. Bliski i oni manje bliski susreti s velikim zvijerima uvijek izazovu oduševljenje kod ljudi koji ih susretnu. Naravno da je potreban oprez, ali i foto aparat kako biste taj izuzetan trenutak ovjekovječili.

Premužićeva staza je ove godine bila u medijima po nekim dobrim ali i nekim nesretnim pričama. Koliko su posjetitelji spremni za izazove koje Velebit pred njih stavlja? Informirate li ih i koliko slušaju?

S obzirom na to da smo planinski Park svojim posjetiteljima savjetujemo da se prilikom planiranja posjeta informiraju o stanju na prometnicama i planinarskim stazama, te da su zbog vlastite sigurnosti, dok borave u našem Parku, dužni pridržavati se pravila ponašanja koja se nalaze na našim web stranicama, na tablama na prilazima Parku, ali i na samim ulaznicama. Posjetitelji koji dolaze u NP Sjeverni Velebit uglavnom su upoznati s pravilima ponašanja u Parku, ali uvijek je moguće da se pojavi netko tko ili iz neznanja ili namjerno krši pravila ponašanja. Jedno od pravila je i da je zabranjeno kretanje po Parku izvan označenih staza. Sama Premužićeva staza ne bi smjela biti problem zato što nema teških uspona i položena je tako da nas na vrlo jednostavan način vodi u najsurovije i najkrševitije dijelove sjevernog Velebita, pa je pogodna i za posjetitelje nenavikle na planinarenje, ako se drže pravila i ne skreću sa staze.

Kakvi su Vam planovi za 2017. godinu? Što nas čeka?

Prije svega plan je otvaranje Posjetiteljskog centra Kuća Velebita, uvođenje sustava elektronske naplate ulaznica, nastavak svih započetih znanstvenih istraživanja, poglavito istraživanja dubokih jama, monitoring vrsta značajnih za naš Park. Obilježavanje 50 godina Botaničkog vrta, nastavak provođenja volonterskih programa te provođenje ostalih redovnih aktivnosti. Povodom punoljetnosti, odnosno obilježavanja 18 godina od proglašenja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit planiramo organizaciju Stručnog skupa radnog naslova “Znanstvena i stručna istraživanja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit”- pregled učinjenog i primjena u upravljanju Parkom.

Za kraj nam istaknite najveće uspjehe Nacionalnog parka Sjeverni Velebit? 

Rad i trud daju rezultate i iza nas je završen projekt Obnove pastirskih stanova vrijedan 6,6 milijuna kuna, a projekt vrijedan oko 30 milijuna kuna je pred samim završetkom. Provedena su brojna znanstvena istraživanja na području Parka te je podignut nivo upravljanja Parkom. Tijekom provedbe projekata zaposleno je petero mladih visokoobrazovanih ljudi čija su se radna mjesta financirala iz sredstava EU.

U sklopu projekta EDEN 55+ koji provodimo s partnerima iz Slovenije, Austrije i Italije nastojimo poboljšati suradnju s lokalnom zajednicom odnosno domaćim OPG-ovima, ugostiteljima i turističkim agencijama te im omogućiti povezivanje i razmjenu iskustava s partnerima iz zemalja uključenih u projekt.

Dio si dobrog društva na Lika Clubu, a htio bi kupiti i zanimljive proizvode? Posteri, majice, suveniri, magazini, hrana i kozmetika – u novoj ličkoj web trgovini koja ima preko 300 atraktivnih artikala! Otvori ju na linku PLITVICE SHOP i nešto iz bogatog asortimana naruči na svoju kućnu adresu. Dobrodošao!

 

Komentari

Komentara


Foto: Privatna zbirka

Oznake

Povezane objave

Back to top button
Close