Tech

ELEKTROLIKA GOSPIĆ – Informacije o električnoj mreži

U nastavku saznajte ažurne informacije iz HEP-a!


14.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Visuć (Podkuk).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
14.11.2019.       08:30 do 14:30 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Visuć (Podkuk).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
13.11.2019.       08:30 do 14:30 sati
14.11.2019.       08:30 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Burin Bok, Caskin Put i Gundulićeva.   

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.11.2019.        08:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Zadarska (dio),  Murvica, Obala Petra Krešimira IV (dio),  Kralja Stjepana Držislava (dio) i Šetalište hrvatskih mornara.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.11.2019.        13:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Visuć (Podkuk).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 11.11.2019.        08:00 do 14:00 sati
 12.11.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Prozor.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.11.2019.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Birovača, Gornji Štrbci, Kestenovac i Mišljenovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana

u vremenu

 07.11.2019.      

 09:00 do 13:00 sati

 


4.11.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Visuć.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 06.11.2019.        08:30 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


31.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ljubojevići i Počitelj.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.11.2019.        08:00 do 15:00 sati
 05.11.2019.        08:00 do 15:00 sati            

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


31.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Bužim (kbr. 39, 40, 41 i 44).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.11.2019.  08:00 do 15:00 sati
 05.11.2019.  08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


31.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Udbina (Podudbina).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.11.2019.        08:30 do 14:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


31.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Visuć.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.11.2019.        08:30 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja: Holjevci, Križpolje, Jezerane, Lipice i Glibodol.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 31.10.2018.        08:00 do 15:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.10.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da su zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže, dana 31.10.2019. godine od 07:00 do 15:00 sati, mogući kratkotrajni prekidi u opskrbi električnom energijom za područje Općine Gračac i Općine Lovinac.


28.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: Strmac, Pustoša, Ante Starčevića, Svetog Jurja, Mateše Kuhačevića, Josipa Gržanića i Davorina Krmpotića.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 31.10.2019.        08:30 do 10:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


25.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio  naselja Medak i dio naselja Kruškovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.10.2019.        11:00 do 14:30 sati

25. 10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ljubojevići i Počitelj.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.10.2019.        08:00 do 15:00 sati
 29.10.2019.        08:00 do 15:00 sati            

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


25.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krš (Podjanče od kbr. 86 do kbr. 91).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.10.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


25.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za dio naselja Donji Kosinj (Mala Rudinka od kbr. 291 do kbr. 306).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.10.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


25.10.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Podoštra (od kbr. 48 do kbr. 88) i za dio naselja Novoselo Trnovačko (od kbr. 1A/1 do kbr. 1A/7).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 29.10.2019.        08:30 do 13:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


25.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križpolje (Veliki Kut).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.10.2018.        12:00 do 17:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


25.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Radotići, Vodoteč i Križ Kamenica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.10.2019.        08:00 do 12:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


25.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Jezerane (Crnec)

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 29.10.2018.        08:00 do 17:00 sati
30.10.2018.         
 08:00 do 17:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.10 .2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ljubojevići i Počitelj.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.10.2019.        08:00 do 15:00 sati
 26.10.2019.        08:00 do 15:00 sati            

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


23.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Radotići, Vodoteč i Križ Kamenica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.10.2019.        08:00 do 15:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22 .10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Ivčević Kosa.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.10.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za dio naselja Rudinka (Velika Rudinka).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.10.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Gračac da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Rudopolje Bruvanjsko i Gubavčevo Polje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.10.2019.        11:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Plitvička Jezera da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Gradina Korenička i Kalebovac, te dio Ulice Josipa Jovića u naselju Korenica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
24.10.2019.         08:00 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mrzli Dol, Rusova Draga i Pavelići.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.10.2019.        09:00 do 11:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Radotići, Vodoteč i Križ Kamenica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.10.2019.        08:00 do 17:00 sati
 24.10.2019.                   08:00 do 17:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Bakovac Kosinjski (od kbr. 71 do kbr. 123).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.10.2019.        08:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Neteka, Begluci, Suvaja, Zaklopac i Brezovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 21.10.2019.        11:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Gračac da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Rudopolje Bruvanjsko.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.10.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za dio naselja Bakovac Kosinjski (od kbr. 71 do kbr. 123).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 15.10.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za dio naselja Donji Kosinj (Kućišta)

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 15.10.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: Kolan, Nehajeva i Obala Kralja Zvonimira (dio).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 16.10.2019.        16:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: Čanić Gaj, Trnovačka, Kaniža od kbr. 1 do kbr. 28 i Kaniška od br. 104 do br. 170

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.10.2019.        09:00 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Gračac da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Mazin i Cerovac Bruvanjski.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.10.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio Kaniške ulice (kbr. 22, 24, 26, 28 i 30).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 14.10.2019.        10:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Gračac da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Rudopolje Bruvanjsko, Kijani, Gubavčevo Polje, Tomingaj i Omsica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 16.10.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


10.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja naselja Gračac da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Kneza Branimira (parna strana), Školska, Nikole Tesle (parna strana) i Park Svetog Jurja (neparna strana).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.10.2019.        13:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


9 .10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za dio naselja Rudinka (od kbr. 319 do kbr. 330).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.10.2019.        08:00 do 15:00 sati
 11.10.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


9.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za dio naselja Bakovac Kosinjski (od kbr. 71 do kbr. 123).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.10.2019.        08:00 do 15:00 sati
 11.10.2019.        08:00 do 15:00 sati
 12.10.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


4.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da su zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže mogući povremeni prekidi opskrbe električnom energijom za  Lipovsku Ulicu.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.10.2019.        09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


4.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  dio Kaniške Ulice, od kbr. 22 do kbr. 30 (samo parni).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.10.2019.        11:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


4.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Bukovac Perušićki (od kbr. 6 do kbr. 20 ) i dio naselja Karaula (od kbr. 11B do kbr.25).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.10.2019.        09:00 do 10:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


4.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mekinjar, Mutilić, Ondić i Srednja Gora.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.10.2019.        08:00 do 10:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za dio naselja Rudinka (Velika Rudinka).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.10.2019.        08:00 do 15:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju


1.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Ivčević Kosa.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.10.2019.        11:00 do 14:00 sati
 04.10.2019.        11:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja:  Osredci, Dugopolje, Lička Kaldrma i Tiškovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.10.2019.        09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Neteka, Begluci, Suvaja, Zaklopac i Brezovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.10.2019.        09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.10.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za dio naselja Rudinka (Velika Rudinka).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 02.10.2019.        08:00 do 15:00 sati
 03.10.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselje Sinac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.09.2019.        12:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za dio naselja Rudinka (Velika Rudinka).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.09.2019.        08:00 do 15:00 sati
 01.10.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: S.S. Kranjčevića, Dio ulice Stara Cesta (od vatrogasnog doma do ulice Kaetana Knežića), Kaetana Knežića, Vladimira Čopića, Višala, Petra Matkovića, Dolac, Armica, Emanuela Sladovića, Franje Račkog,  Nehajeva,  Kolan, Obala Kralja Zvonimira, Trbušnjak (cijelo naselje), Senjska Draga, Stolac, Žukalj, Vratnik, Melnice, Vrzići, Crni Kal, Vrataruša, Veljun Primorski, Krivi Put,Podbilo, Mrzli Dol,  Alan, Sveti Juraj i Lukovo.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.09.2019.        16:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Bužim.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.09.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u  prekidu  opskrba električnom energijom  naselja Prvan Selo i Vukšić.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.09.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za dio naselja Rudinka (Velika Rudinka).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.09.2019.        08:00 do 15:00 sati
 26.09.2019.        08:00 do 15:00 sati
 27.09.2019.        08:00 do 1500 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za Vinkovačku i  dio Jasikovačke ulice, od kbr. 91 do kbr. 187.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.09.2019.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


23.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže  s područja općine Rakovica da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih naselja: Rakovica, Irinovac, Grabovac, Oštarski Stanovi, Rakovačko Selište, Brajdić Selo, Jelov Klanac, Gornja Močila, Stara Kršlja, Lipovac i Mašvina.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.09.2019.        08:15 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


20.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje  Željava.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.09.2019.        08:00 do 15:00 sati
 24.09.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


20.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za dio naselja Lipovo Polje (od kbr. 23 do kbr. 41). 

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.09.2019.        08:00 do 15:00 sati
 24.09.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


20.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja Prvan Selo i Vukšić.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.09.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


20.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  naselja: Babin Potok, Končarev Kraj i Plitvički Ljeskovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.09.2019.        09:00 do 14:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju


20.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: S.S. Kranjčevića, Dio ulice Stara Cesta (od vatrogasnog doma do ulice Kaetana Knežića), Kaetana Knežića, Vladimira Čopića, Višala, Petra Matkovića, Dolac, Armica, Emanuela Sladovića, Franje Račkog,  Nehajeva,  Kolan, Obala Kralja Zvonimira, Trbušnjak (cijelo naselje), Senjska Draga, Stolac, Žukalj, Vratnik, Melnice, Vrzići, Crni Kal, Vrataruša, Veljun Primorski, Krivi Put,Podbilo, Mrzli Dol,  Alan, Sveti Juraj i Lukovo.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.09.2019.        04:00 do 06:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za dio naselja Lipovo Polje (od kbr. 23 do kbr. 41).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 20.09.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Rakovica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.09.2019.        08:30 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Široka Kula

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.09.2019.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Ličko Lešće (Gornje Ličko Lešće).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.09.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Birovača, Nebljusi i Kruge.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.09.2019.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Ličko Lešće (Gornje Ličko Lešće).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.09.2019.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: Dr.Franje Tuđmana (od Pavlinskog Trga do rotora), Vjenceslava Novaka, Frankopanski Trg, Milana Ogrizovića i Stara Cesta (od rotora do Plodina).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.09.2019.        16:00 do 18:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  slijedećih ulica: Popa Marka Mesića i Bana Ivana Karlovića.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.09.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Medak, Kruškovac, Brezik, Kukljic, Drenovac Radučki i Raduč.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.09.2019.        08:30 do 10:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Medak, Kruškovac, Brezik, Kukljic, Drenovac Radučki i Raduč.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.09.2019.        08:30 do 10:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe  električnom  energijom biti dio  naselja Mogorić (od kbr. 102 do kbr. 229).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.09.2018.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe  električnom  energijom biti dio  naselja Mogorić (od kbr. 102 do kbr. 229).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 16.09.2018.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselje Krbavica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 16.09.2019.        08:00 do 15:00 sati
 17.09.2019.        08:00 do 15:00 sati
 18.09.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  dio naselja Nebljusi  (Loskun).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 14.09.2019.        13:00 do 18:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Brušane (od kbr. 2 do kbr. 61).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 13.09.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Novoselo Trnovačko.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 13.09.2019.  09:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe  električnom energijom biti naselja Pazariški Bakovac i Dragnuša.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 13.09.2019.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


10.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselje Krbavica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.09.2019.        07:00 do 15:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


10.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe  električnom energijom biti naselja Pazariški Bakovac i Dragnuša

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.09.2019.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


10.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio  naselja Malo Polje (od kbr. 50 do kbr. 69).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 11.09.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


9.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio  naselja Malo Polje (od kbr. 50 do kbr. 69).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.09.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselje Krbavica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.09.2019.        07:00 do 15:00 sati
 10.09.2019.        07:00 do 15:00 sati
 11.09.2019.        07:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Otočca da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrba električnom energijom biti slijedeće ulice: Pod Pakljom, Šumećica, Ante Starčevića i Vivoze (parni kbr.).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.09.2019.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio  naselja Malo Polje (od kbr. 50 do kbr. 69).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 06.09.2019.        09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.9.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio  naselja Malo Polje (od kbr. 50 do kbr. 69).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.09.2019.        08:00 do 15:00 sati
 05.09.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Smoljanac i Korana.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.09.2019.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje. (od Devčića do Doma).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.09.2019.        08:00 do 17:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju


2.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeće ulice: Ribnička, Senjska, Zadarska, Varaždinska, Crikvenička, Dubrovačka, Vukovarska od kbr. 2 do kbr. 27 i Bilajska od kbr. 1 do kbr. 86.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.09.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


2.9.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremenih  prekida u opskrbi električnom energijom  naselja Prvan Selo i Vukšić.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.09.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.8.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio  naselja Malo Polje (od kbr. 50 do kbr. 69).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 02.09.2019.        08:00 do 15:00 sati
 03.09.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


28.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio Budačke Ulice, od kbr. 1 do kbr. 19 (lijeva strana) i od kbr. 6 do kbr. 18 (desna strana).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 31.08.2019.        07:00 do 18:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Medak, Kruškovac, Brezik, Kukljic, Drenovac Radučki i Raduč.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 31.08.2019.        08:00 do 14:00 sati

slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Kukljić.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.08.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Brezik.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 29.08.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselje Brloška Dubrava i dio naselja  Drenov Klanac (Žakule).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 29.08.2019.        08:00 do 17:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio  naselja Malo Polje (od kbr. 50 do kbr. 69).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.08.2019.        08:00 do 15:00 sati
 29.08.2019.        08:00 do 15:00 sati
 30.08.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio  naselja Krš.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.08.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselje Brloška Dubrava i dio naselja  Drenov Klanac (Žakule).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.08.2019.        08:00 do 17:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti Vinkovačka i dio Jasikovačke ulice od, kbr. 91 do kbr. 197.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.08.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za područje općine Udbina (osim naselja: Bunić, Šalamunić, Svračkovo Selo, Jagodnje, Podlapača i Debelo Brdo).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.08.2019.        10:00 do 12:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja naselja Lički Osik da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti stambena zgrada na adresi Trg žrtava Široke Kule 2 – ulaz 2.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
27.08.2019.     09:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Brezik.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.08.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Kruškovac, Drenovac Radučki i Raduč.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.08.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.9.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  dio naselja  Vrebac (Krajnovići).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.08.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


23.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselje Brloška Dubrava i dio naselja  Drenov Klanac (Žakule).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.08.2019.        08:00 do 17:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


23.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja Glavace i Drenov Klanac .

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.08.2019.        08:00 do 17:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


23.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Krasno Polje. (od Devčića do sirane Runolist).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.08.2019.        09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.8.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  naselja:  Rudopolje, Gornje Vrhovine, Babin Potok, Končarev Kraj i Plitvički Ljeskovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.08.2019.        09:00 do 14:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Škare, D.Dubrava, Staro Selo, Glavace, Drenov Klanac i Dabar.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.08.2019.        08:00 do 17:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju


21.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremenih  prekida u opskrbi električnom energijom  naselja Prvan Selo i Vukšić.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.08.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Brezik.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.08.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Drenovac Radučki i Raduč.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.08.2019.        08:00 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja Plitvičkih Jezera da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Sertić Poljana, Rodić Poljana, Bigina Poljana, M. Lisina, Poljanak, Labudovac i Plitvica Selo (dio).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

Dana

 

u vremenu

 

23.08.2019.        09:00 do 14:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Rakovica da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za dio naselja Mašvina.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.08.2019.        09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju


20.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ribnik i Medak.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 21.08.2019.        08:00 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


20.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Grabovac (Novo naselje).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 22.08.2019.        08:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


20.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Sveti Marko.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 22.08.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


20.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Ribnik, Medak, Kruškovac, Brezik, Kukljic, Drenovac Radučki i Raduč.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 22.08.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


20.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Rakovica da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za dio naselja Mašvina.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 21.08.2019.        08:00 do 18:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Stari Lički Osik, Budak i Mušaluk.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.08.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Krbavica i Vrpile.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 22.08.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Kruškovac, Brezik, Kukljic, Drenovac Radučki i Raduč.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 20.08.2019.        08:00 do 14:00 sati
 21.08.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja: Gračac (ulica  Nikole Tesle i naselje Azapovići).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.08.2019.        13:00 do 18:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja: Gračac ( Ul. Kneza Branimira ).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.08.2019.        08:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja: Gračac ( Obrovačka Ulica ).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.08.2019.        08:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


9.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje:Zablata, Jadovno i Pumpe Vrline.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.08.2019.  08:00 do 15:00 sati

8.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Otočac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.08.2019.        12:00 do 14:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


8.8.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Otočac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.08.2019.        14:00 do 18:00 sati
   
   

8.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Otočac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.08.2019.        08:00 do 12:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje: Željava.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.08.2019.        08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  zaselak: Rukavine (Klanac).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.08.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dio naselja: Kosinjski Bakovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
12.08.2019.

13.08.2019.

14.08.2019.

 09:00 do 15:00 sati

 09:00 do 15:00 sati

 09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja: Balenija i Rukavine.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.08.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dio naselja: Kosinjski Bakovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
09.08.2019.         09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dio naselja: Kosinjski Bakovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
08.08.2019.         09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja: Balenija.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.08.2019.        08:00 do 09:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja: Kaluđerovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.08.2019.        09:15 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Tušice-Ondić.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.08.2019.        07:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Oteš, Rastoka.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
07.08.2019.         08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.8.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Zablata

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.08.2019.  08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


31.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Mogorić (od kbr. 1 do kbr. 95/A).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 02.08.2019.    08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju


31.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: dio Smiljana i Kolakovica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 02.08.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


31.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje: Jadovno i Pumpe Vrline.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 01.08.2019.  08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


31.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Zablata.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 01.08.2019.  08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


30.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih naselja: Bilićevica, Pijavica, Sv. Jelena i Bunica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 01.08.2019.        09:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


30.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Tušice-Ondić.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 01.08.2019.        08:00 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.7.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u pekidu opskrba električnom energijom za dio naselja: Cesarica i Ribarica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 31.07.2019.        05:30 do 09:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Ćukovac, Široka Kula, Opsenice,  Vukava i Odmaralište Lički Osik (HAC).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
31.07.2019.     10:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Progon i  Mušaluk od kbr 49 – 100/2.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 31.07.2019.  08:30 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.7.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja: Klanac iza kbr 133/A

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.07.2019.        08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Popovača, Mala Plana, Velika Plana, Dragnuša, Pazariški Bakovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 31.07.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio Budačke Ulice, od kbr. 134 do kbr. 217.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.07.2019.        06:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Zablata.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.07.2019.  08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje: Jadovno i Pumpe Trnovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 29.07.2019.  08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Ćukovac, Široka Kula (Opsenice i Vukava).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
29.07.2019.     08:00 do 10:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju


27.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Progon i  Mušaluk od kbr 49 – 100/2.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 29.07.2019.  08:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja: Vukšić od kbr 1 – 14 i Prvan Selo od kbr 44 – 54.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
30.07.2019.     09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


25.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Mušaluk od kbr 49 – 106/2.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.07.2019.  09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.7.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselje Šalamunić i Podlapača.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.07.2019.        09:00 do 15:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


23.7.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja:Popovača, Mala Plana, Velika Plana, Pazariški Bakovac i Dragnuša.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
26.07.2019.         08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


23.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Bogunica, Kruškovac i Drenovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.07.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


23.7.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselje Bunić i Debelo Brdo.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.07.2019.        09:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


23.7.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Krbavica i Vrpile (pumpe vode).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.07.2019.        08:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Dušice-Ondić.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.07.2019.        08:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Mušaluk od kbr 49 – 106/2 i Progon.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.07.2019.  08:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Bužim.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.07.2019.  08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom na području grada Gospića za ulice: Pazariška kbr. 118-133, Smiljansko Polje kbr. 71-75/4, Kralja Tomislava kbr. 33-89, Davida Starčevića, Katarine Zrinske, Smiljanska kbr. 55-167, Podgorci, Trnovačka, Čanić gaj, Mirkovci, Kaniška kbr. 104-171, Kaniža kbr. 2-25.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana 23.07.2019.
u vremenu 08:30 do 11:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Mala Plana, Velika Plana, Dragnuša, Pazariški Bakovac.Prekid u opskrbi je predviđen:

dana 22.07.2019.
u vremenu 08:30 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Kukljić.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana 22.07.2019.
u vremenu 08:30 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Bužim (Gospić).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana
u vremenu
22.07.2019.

23.07.2019.

24.07.2019.
08:00 do 14:00 sati

08:00 do 14:00 sati

08:00 do 14:00 sati
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Komić (Općina Udbina).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 22.07.2019.      

 23.07.2019.

 08:00 do 16:00 sati

 08:00 do 16:00 sati


18.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Donji Kosinj, Selište, Rudinka, Kućišta i Goljak.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 20.07.2019.        10:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za naselja Mlakva, Poljan, Bobino brdo, Kruščica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 20.07.2019.        08:00 do 09:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Trnovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.07.2019.  08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Bužim.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.07.2019.  08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Dušice-Ondić.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.07.2019.        08:00 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Visuć.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.07.2019.        08:00 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


15.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselje Poljana.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.07.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


15.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Bužim.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.07.2019.  08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.7.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja Smiljan.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 15.07.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja:  Klapavice, Mazin,Brčini, Ljubovići, Deringaj, Tomingaj,Rudopolje, Šušnjari, Miljuši, Bruvno, Lj.Polje, Omsica, .

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.07.2019.        07:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja:  Klapavice, Mazin, Kovačeviči, M.Draga.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 16.07.2019.        07:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Bužim.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 16.07.2019.  08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselje Brušane.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 15.07.2019.        08:00 do 10:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


9.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselje Rastovača.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 11.07.2019.        10:00 do 18:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


9.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja: Mušaluk od kbr  49 – kbr 106/2.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.07.2019.        10:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


9.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom povremeno biti dio naselja: Kaniža perušička, Malo Polje, Kaluđerovac, dio Klanca, Rukavine, Balenija.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.07.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


8.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Bužim.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.07.2019.  08:00 do 14:00 sati

11.07.2019                                                            08:00 do 14:00 sati

12.07.2019                                                            08:00 do 14:00

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Zablata, Bužim

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.07.2019.  08:00 do 14:00 sati

09.07.2019                                                            08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom u ulicama grada Gospića: Jasikovačka ulica od kbr 3 – 35.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.07.2019.        08:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom u ulicama grada Gospića: Ulica 9.gardijske brigade od kbr 2-38, Velebitska ulica kbr 2-29, Žabička ulica od kbr 5-20, Ulica Specijalne Jedinice Policije od kbr 4-16.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.07.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Mali Žitnik, Dunjevac, Brezovo Polje, Oteš i Rastoka.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.07.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Mala Plana, Velika Plana, Dragnuša, Pazariški Bakovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.07.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Kukljic, Mrđanovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.07.2019.       10:00 do 14:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja: Papuča, Kruškovac,Međuvođe, Bogunica, Kukljic, Mrđanovac, Raduč.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.07.2019.        08:00 do 10:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


2.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  dio naselja: L.Korita, Kruge,  Nebljusi (Krčevine, Ćepaćuše i Loskun) i GP Užljebić.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.07.2019.        08:00 do 17:00 sati
                          

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


2.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  dio naselja: L.Korita, Kruge,  Nebljusi (Krčevine, Ćepaćuše i Loskun) i GP Užljebić.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.07.2019.        08:00 do 17:00 sati
                          

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


2.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dio naselja Mlaji i Put Bab.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.07.2019.        09:30 do 10:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


2.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Kukljic, Mrđanovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.07.2019.       08:00 do 14:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom dio naselja Smoljanac i Kamp Korana.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.07.2019.        10:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja: Papuča, Kukljic, Mrđanovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.07.2019.        10:00 do 14:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.7.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja: Papuča, Kruškovac, Bogunica, Kukljic, Mrđanovac, Raduč.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.07.2019.        08:00 do 10:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


28.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  dio naselja Nebljusi (Krčevine, Ćepaćuše i Loskun) i GP Užljebić.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 02.07.2019.        08:00 do 17:00 sati
 03.07.2019.        08:00 do 17:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


28.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  za naselje Barlete.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 01.07.2019.        08:00 do 14:00 sati
 02.07.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.6.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio Budačke Ulice, od kbr. 63 do kbr. 119.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.06.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti   u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Lukovo Šugarje i Barić Draga.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.06.2019.        09:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio Budačke Ulice, od kbr. 63 do kbr. 119.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.06.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: Juriše Orlovića (kbr. 2), Kolan (kbr. 10, 11, 13), Potok (kbr. 14, 5), Nehajeva (kbr. 1, 7), Križ (kbr. 1, 2, 14), Obala Kralja Zvonimira (kbr. 12, 13, 15), Obala Dr. Franje Tuđmana (kbr. 8) i  Kula Nehaj.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 21.06.2019.        16:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.6.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti  u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Jablanac (od Bilena do Panosa).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.06.2019.        08:00 do 12:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti  u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Biljevine i Volarice.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.06.2019.        09:00 do 17:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Smoljanac i Korana.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.06.2019.        10:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  dio naselja Nebljusi (Ćepaćuše i Loskun)

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.06.2019.        10:00 do 13:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju


11.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže dana 13.06.2019. godine od 08:00 do 11:00 sati  biti u prekidu opskrba električnom energijom za donji dio apartmanskog naselja Stinica, a od 11:00 do 14:00 sati za gornji dio apartmanskog naselja Stinica

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju


11.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: Nikole Suzana, Damira Tomljanovića Gavrana (dio) i područje Autokampa Škver.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 13.06.2019.        16:00 do 18:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


10.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio Budačke Ulice, od kbr. 37 do kbr. 49, a povremeni prekidi od kbr. 25/1 do kbr. 31 (neparni) i prometnu signalizaciju kod Gimnazije.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.06.2019.        08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja: Studenci, Krš, Mlakva, Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Lipovo Polje, Rudinka Kućišta i Goljak.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.06.2019.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio Kaniške ulice (od kbr. 64 do kbr. 74).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 11.06.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja Plitvičkih Jezera da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Mukinje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.06.2019.        08:00 do 17:00 sati
 11.06.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Kaluđerovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.06.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


4.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja: Studenci, Krš, Mlakva, Gornji Kosinj, Donji Kosinj, Lipovo Polje, Rudinka Kućišta i Goljak.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 06.06.2019.        08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  dio naselja Rapain Klanac (Dobrica).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
06.06.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Kaluđerovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.06.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.6.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja Plitvičkih Jezera da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Bigina Poljana i Labudovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

Dana

 

u vremenu

 

05.06.2019.        07:00 do 16:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


30.5.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio  naselja Mogorić

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.06.2019.        09:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.5.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti kratkotrajnih prekidi u opskrbi električnom energijom.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.05.2019.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju


24.5.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Vrataruša, Veljun Primorski, Mrzli Dol, Krivi Put, Podbilo i Alan.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.05.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.5.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Smoljanac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.05.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.5.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Široka Kula (Opsenice i Vukava).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
24.05.2019.         08:30 do 10:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.5.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže dana 18.05.2019. godine biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice:

 • Od 08:00 do 11:00 sati – dio ulice Ivana Lenkovića, dio ulice Nikole Jurišića i dio ulice Kozjak
 • Od 11:00 do 14:00 sati – dio ulice Nikole Jurišića, dio ulice Petra Kružića i dio ulice Kozjak
 • Od 14:00 do 17:00 sati – dio ulice Petra Kružića i dio ulice Damira Tomljanovića Gavrana

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.5.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Grabovac (Novo naselje).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.05.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.5.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Prokike.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 15.05.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


10.5.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za Novo naselje Grabovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 14.05.2019.        09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


8.5.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Mlakva, Studenci, Krš, Kriščica, D.kosinj, L.Polje, Kućišta, Goljak, G,Kosinj.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.05.2019.        08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.5.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Kaniža Gospićka od kbr. 29 do kbr 44/A i Donja Kaniža od kbr.1 do kbr. 38.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.05.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


30.4.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja: Barlete, Vrebac i Pavlovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.05.2019.        08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


30.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Vrebac (od kbr. 58 do kbr. 99).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 02.05.2019.        08:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


30.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselje Bužim.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 02.05.2019.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


30.4.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Smoljanac i Korana.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.05.2019.        09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


30.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja naselja Korenica da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeće ulice: 9. Gardijske Brigade, Nikole Tesle, Tomislava Jakovljevića i Alojzija Stepinca.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.05.2019.        10:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kalinovača.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
02.05.2019.         09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže, dana 30.04.2019. godine, biti u prekidu opskrba električnom energijom:

 • Od 08:00 do 12:00 sati za ulice: Potok, Preradovićeva, Pavla Ritera Vitezovića, Svetog Franje, Vlatkovićeva, Daničićeva, Cimitar, Mala Vrata, Pavlinski Trg, Trg Dvorac, Trg Cilnica i dio obale Dr. Franje Tuđmana (od Pavlinskog Trga do Banje).
 • Od 12:00 do 18:00 sati: mogući su prekidi u opskrbi za područje stare jezgre grada Senja (od rotora do tvornice Neda)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


25.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Smoljanac i Korana.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.04.2019.        09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremenih  prekida u opskrbi električnom energijom  naselja: Prvan Selo, Vukšić. Kaniža Perušićka, Malo Polje, Kaluđerovac i dio Klanca (Rukavine i Balenija).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.04.2019.        08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Plitvička Jezera da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Jezerce.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
29.04.2019.         09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja:  Ličko Lešće (Srednje i Donje), Sinac i Čovići (dio).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.04.2019.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Plitvička Jezera da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
27.04.2019.         09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Prokike.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.04.2019.        10:00 do 13:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Ramljani i Čanak.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.04.2019.        09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


23.4.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Volarice i Biljevine.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.04.2019.        10:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


23.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u pekidu opskrba električnom energijom za  naselja Bojna Draga i Ribarica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.04.2019.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


23.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Barlete.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.04.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


23.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za područje općine Gračac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.04.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju


22.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  naselja: Babin Potok, Končarev Kraj i Plitvički Ljeskovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.04.2019.        09:00 do 16:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Vaganac, Ličko Petrovo Selo, Zaklopača, Željava, Novo Selo Koreničko i Rešetar.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.04.2019.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Vrataruša, Veljun Primorski, Mrzli Dol, Krivi Put, Podbilo i Alan.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.03.2019.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za područje naselja Krasno Polje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.04.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Barlete.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.04.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Barlete Vrebac, Zavođe i Pavlovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.04.2019.        08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselje Krbavica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.04.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Jošani, Pećane, Frkašić, Vedašić, Klašnjica i Grabušić.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
18.04.2019.         08:00 do 15:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Barlete (od kbr. 64 do kbr. 81).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.04.2019.        08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Barlete (od kbr. 64 do kbr. 81).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.04.2019.        08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Jošani, Pećane, Frkašić, Vedašić, Klašnjica i Grabušić.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
17.04.2019.         08:00 do 15:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Vranovača.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.04.2019.        08:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio ulice Petra Kružića i dio ulice Nikole Jurišića.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.04.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.4.2019.

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Konjsko Brdo, Ivčević Kosa i Bukovac Perušićki (dio).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.04.2019.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: Strmac (dio), Lišice, Pustoša, Ante Starčevića, Svetog Jurja, Mateše Kuhačevića i Josipa Gržanića.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 16.04.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Jošani.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
15.04.2019.         09:00 do 15:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za područje Općine Vrhovine.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 16.04.2019.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Udbina da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže, dana 13.04.2019. godine, biti u prekidu opskrba električnom energijom:

 • od 08:00 do 12:00 sati za naselja: Bunić, Šalamunić, Svračkovo Selo, Jagodnje, Podlapača i Debelo Brdo
 • od 08:00 do 14:00 sati, ostalo područje općine Udbina.

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


10.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mekinjar, Šalamunić, Svračkovo Selo, Krbava, Tolić, Podlapača, Breštane i Jagodnje.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

Dana

 

u vremenu

 

12.04.2019.        09:00 do 13:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


10.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Srednja Gora.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.04.2019.        08:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


10.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Ribarica i Bojna Draga.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.04.2019.        09:00 do 13:00 sati

9.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mekinjar, Šalamunić, Svračkovo Selo, Krbava, Tolić, Podlapača, Breštane i Jagodnje.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

Dana

 

u vremenu

 

12.04.2018.        09:00 do 13:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


9.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Sveti Rok i Ličko Cerje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.04.2019.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


8.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  područje Općine Brinje.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
11.04.2019.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


8.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za Novo Naselje Udbina i Vrbu Mutilić.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 11.04.2019.        09:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


8.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Mutilić.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 11.04.2019.        11:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za područje naselja Krasno Polje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 06.04.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.4.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  naselja:  Rudopolje, Gornje Vrhovine, Babin Potok, Končarev Kraj i Plitvički Ljeskovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.04.2019.        08:30 do 16:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.4.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Karlobag, Vidovac, Kućišta, Ledenik, Šušanj, Konjsko i Baške Oštarije.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.04.2019.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općina Plitvička Jezera i Rakovica da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže, dana 09.04. 2019. godine, biti u prekidu opskrba električnom energijom:

 • od 08:00 do 12:00 sati za naselja: Prijeboj, Kapela Korenička, Jezerce, Plitvička Jezera, Poljanak, Plitvica Selo, Sertić Poljana, Zaklopača,  Željava, Novo Selo Koreničko, Ličko Petrovo Selo, Rešetar, Vaganac.
 • od 08:00 do 15:00 sati za naselja: Smoljanac, Rastovača, Korana i  cijelo područje Općine Rakovica.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti  u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Biljevine i Volarice.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.03.2019.        08:00 do 18:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


4.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Barlete (od kbr. 64 do kbr. 81).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.04.2019.        08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za područje Grada Otočca i Općine Vrhovine.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 06.04.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


2.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  naselja:  Rudopolje, Gornje Vrhovine, Babin Potok, Končarev Kraj i Plitvički Ljeskovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.04.2019.        08:30 do 17:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


2.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Ličko Lešće (Gornje), Ramljane i Čanak.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.04.2019.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.4.2019.

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba Vašeg mjernog mjesta na adresi: Donji Babin Potok; Gornji Babin Potok.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.04.2019.        08:30 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  naselja:  Rudopolje, Gornje Vrhovine, Babin Potok, Končarev Kraj i Plitvički Ljeskovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.04.2019.        08:30 do 17:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.4.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za područje Općine Donji Lapac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.04.2019.        09:00 do 13:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Ličko Lešće, Sinac i dio naselja Čovići.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 02.04.2019.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Čovići i dio naselja Ličko Lešće.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 01.04.2019.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremenih  prekida u opskrbi električnom energijom  naselja: Prvan Selo, Vukšić. Kaniža Perušićka, Malo Polje, Kaluđerovac i dio Klanca (Rukavine i Balenija).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 02.04.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Mušaluk (od kbr. 27A do kbr. 38 i od kbr.41A do kbr. 141).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 01.04.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


28.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Srb, Kupirovo, Kunovac, Osredci i Tiškovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.04.2019.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


28.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Rizvanuša.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 02.04.2019.        09:00 do 12:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Brezovo Polje, Oteš i Rastoka.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 29.03.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica i naselja: S.S. Kranjčevića, Dio ulice Stara Cesta (od vatrogasnog doma do ulice Kaetana Knežića), Kaetana Knežića, Vladimira Ćopića, Višala, Petra Matkovića, Dolac, Armica, Emanuela Sladovića, Franje Račkog,  Nehajeva,  Kolan, Obala Kralja Zvonimira (dio), Senjska Draga, Stolac, Žukalj, Vratnik, Melnice, Vrzići i Crni Kal.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.03.2019.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Stari Lički Osik, Budak, Mušaluk i dio Smiljanskog Polja (Šikići).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.03.2019.        08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Ivčević Kosa (od kbr. 20 do kbr. 61) i Baketići (od kbr. 200 do kbr. 213).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.03.2019.        08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti  u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Sveti Juraj, Biljevine, Volarice, Lukovo, Klada, Starigrad i Velike Brisnice.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.03.2019.        09:00 do 13:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Ribnik, Medak, Papuča, Brezik, Kukljic, Raduč i Kruškovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.03.2019.        08:00 do 14:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Rakovica da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Irinovac i Čatrnja.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.03.2019.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Karla Brkljačića, E.Kvaternika, J.Tomljenovića, Bana Josipa Jelačića, dio Smiljanske i dio ulice Popa Marka Mesića te Trg Zrinskih i Frankopana.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.03.2019.        15:00 do 18:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Splitska, Slunjska, Karlovačka, Pakračka, Vukovarska, Zadarska i Lovinačka.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.03.2019.        09:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti  u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Sveti Juraj, Biljevine, Volarice, Lukovo, Klada, Starigrad i Velike Brisnice.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.03.2019.        09:00 do 13:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kosa Janjačka (Paruni, Bašić Poljana i Ivčević Kosa).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.03.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Švica, Ponori, Gorići, Lipovlje, Kuterevo i Krasno Polje.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 20.03.2019.        10:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


15.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će im zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti  obustavljena isporuka električne energije.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 20.03.2019.        10:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Županjdol.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 15.03.2019.        09:00 do 14:30 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Bukovac Perušićki (Lipova Glavica).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 14.03.2019.        08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Frana Kurelca, Senjskih Žrtava od kbr 6 do kbr 22, Neznanih Junaka, Popa Nikole Mašića,  Dr. Ante Starčevića  kbr 9, 11, 16, 18, 20, 22, Miroslava Kraljevića  od kbr 2 do kbr 13/1.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 15.03.2019.        15:00 do 18:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Letinac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 14.03.2019.        09:00 do 14:30 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselje Holjevci.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 13.03.2019.        08:30 do 14:30 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih naselja: Malovan, Velika Popina, Nadvrelo, Otrić, Palanka, Pribudić, Prljevo, Rastičevo, Zaklopac,  Zrmanja i Zrmanja Vrelo.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 14.03.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križ Kamenica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.03.2019.        08:30 do 14:30 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Kralja Zvonimira, Kneza Trpimira i  Kneza Mislava.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.03.2019.        08:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


8.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio grada Gospića  (Brioni) i to za slijedeće ulice:  Ljudevita Gaja, Antuna Mihanovića, Grofa Janka Draškovića,  Kaniška  kbr. 25, 51,  53 (Hrvatska Pošta), Petra Krešimira kbr.  2, 4, 6, 8, 13, 15 i 17.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.03.2019.        12:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


8.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Bilajska od kbr. 88 do kbr. 226 (parni) i od kbr. 97 do kbr. 155 (neparni) te Riječka od kbr. 4 do kbr. 35.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.03.2019.        10:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u pekidu opskrba električnom energijom za  dio naselja Cesarica (od Matić Poda do Pavića).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.03.2019.        08:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Ostrvica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.03.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mrzli Dol, Krivi Put, Podbilo i Alan.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.03.2019.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Vrataruša, Veljun Primorski, Mrzli Dol, Krivi Put, Podbilo i Alan.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.03.2019.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Mlakva.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.03.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja: Donji Kosinj (dio), Rudinka Kućišta i Goljak.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 06.03.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


4.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mrzli Dol, Krivi Put, Podbilo i Alan.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 06.03.2019.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


4.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Rudopolje Bruvanjsko (Klapavica).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 06.03.2019.        10:300 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Klarićevac, Vrataruša, Veljun, Serdari, Francikovac, Šojatski Dolac i Gorica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.03.2019.        08:00 do 16:00 sati
 05.03.2019.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.3.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselje Cesarica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.03.2019.        08:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Vrataruša, Veljun Primorski, Mrzli Dol, Krivi Put, Podbilo i Alan.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 01.03.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti  u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Jablanac (od Bilena do Panosa).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.02.2019.        08:00 do 17:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Jezerane.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.02.2019.        10:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Senjska Draga, Vratnik, Melnice, Stolac, Vrzići i Crni Kal.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.02.2019.        08:00 do 12:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Vrataruša, Veljun Primorski, Mrzli Dol, Krivi Put, Podbilo i Alan.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.02.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Drenov Klanac i Brlošku Dubravu.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.02.2019.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


25.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Klarićevac, Vrataruša, Veljun, Serdari, Francikovac i Šojatski Dolac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.02.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


25.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Senjska Draga, Vratnik, Melnice, Stolac, Vrzići i Crni Kal.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.02.2019.        08:00 do 17:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


25.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Klarićevac, Vrataruša, Veljun, Serdari, Francikovac i Šojatski Dolac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.02.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja: Donji Kosinj (dio), Rudinka, Kućišta i Goljak.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.02.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Mlakva.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.02.2019.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Škare, D.Dubrava, Staro Selo, Glavace, Drenov Klanac i Dabar.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 22.02.2019.        08:30 do 15:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


20.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Križac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 21.02.2019.        08:30 do 13:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


20.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja: Škare, D.Dubrava 2, Staro Selo, Glavace, Drenov klanac i Dabar.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 21.02.2019.        08:30 do 14:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti   naselje Lučani.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 20.02.2019.        09:00 do 12:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  naselja Gornje Vrhovine i Turjanski.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 21.02.2019.        08:00 do 17:00 sati
 22.02.2019  08:00 do 17:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Klarićevac, Vrataruša, Kosova Buljina, Šušanj i Butković Dolac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.02.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  naselje Lučani.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.02.2019.        09:00 do 15:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


15.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti  u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Jablanac (od Bilena do Panosa).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.02.2019.        08:00 do 17:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


15.12.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Spasovac, Žarkovići, Planikovac, Kalić i Zakosa.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.02.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


15.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  naselje Lučani.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.02.2019.        09:00 do 14:30 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Rončević Dolac, Mali Stolac, Ljubežine, Veliki Stolac, Liskovac i Žukalj.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 15.02.2019.        11:00 do 17:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti  u prekidu opskrba električnom energijom naselja Hrmotine.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 15.02.2019.        08:00 do 11:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križpolje (Mali Kut).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 13.02.2019.        09:00 do 14:30 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti  u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Jablanac (od Bilena do Panosa).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 14.02.2019.        08:00 do 17:00 sati
 15.02.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Ličko Petrovo Selo i Arapov Dol.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 13.01.2019.        09:00 do 14:00 sati
 14.01.2019.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


8.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja Bojna Draga i Ribarica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.02.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


8.2.2019.

 Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u pekidu opskrba električnom energijom za  naselja Bojna Draga i Ribarica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 11.02.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Bileni, Zavratnica, Balenska Draga, Jezero, Vukelići Jablanački, Kantari, Dušikrava, Vranjak, Gavran i Bačvice.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.02.2019.        08:00 do 17:00 sati
 13.02.2019.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja Bojna Draga i Ribarica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.02.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno prekidana opskrba električnom energijom za  naselja: Bojna Draga, Ribarica, Cesarica, Pavići, Trolokve i Guste Zidine.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.02.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.2.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja naselja Korenica da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio Ulice Josipa Jovića.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.02.2019.        09:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.1.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Udbina da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže dana 22.01.2019. godine biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih naselja:

 • od 07:00 do 09:00 sati Visuć i Podudbina
 • od 09:00 do 11:00 Jošani
 • od 11:00 do 13:00 Udbina
 • od 13:00 do 15:00 Mekinjar, Ćojluk, Mutilić, Kurjak, Srednja Gora, Ondić, Komić i Poljice.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.1.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja naselja Karlobag da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: Obala V.Nazora (od kbr. 16 do kbr. 26 i kbr. 30), Kneza Domagoja i A. Starčevića (kbr. 7, 9 i 13).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.01.2019.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.1.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Jezerane.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.01.2019.        09:30 do 12:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.1.2019.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križ Kamenica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.01.2019.        10:45 do 13:30 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.1.2019.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  naselja Bukovlje i Maljkovići.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.01.2019.        09:45 do 12:30 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.12.2018.

 Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno prekidana opskrba električnom energijom za  naselja: Bojna Draga, Ribarica, Cesarica i Pavići.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 21.12.2018.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.12.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag  da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno prekidana opskrba električnom energijom za  naselja: Bojna Draga, Ribarica, Cesarica i Pavići.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 20.12.2018.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


18.12.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Karlobag da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti   u prekidu opskrba električnom energijom za naselja:  Mažurani, Pržunac i Devčić Draga.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.12.2018.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.12.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  dio naselja Sveti Juraj (Kotlina).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.12.2018.        08:00 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.12.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih naselja: Malovan, Velika Popina, Nadvrelo, Otrić, Palanka, Pribudić, Prljevo, Rastičevo, Zaklopac,  Zrmanja i Zrmanja Vrelo.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.12.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.12.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Otočca da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio Ulice Bartola Kašića od kbr. 2 do kbr. 14 (samo parni brojevi) te kbr.19 i kbr. 21 i stambena zgrada „Otočanka“.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.12.2018.        09:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


4.12.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Lipice (Općina Brinje).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.12.2018.        08:30 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.12.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Raduč i Međuvođe.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.12.2018.        08:00 do 14:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Lipice (Općina Brinje).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.11.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja općine Rakovica da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Lipovača.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.11.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


26.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Rastovača.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.11.2018.        10:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.12.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Lipice (Općina Brinje).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 22.11.2018.        09:00 do 13:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


20.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja Plitvičkih Jezera da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Bigina Poljana, Sertić Poljana i Labudovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

Dana

 

u vremenu

 

22.11.2018.        08:30 do 14:30 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Plitvička Jezera da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja: Vrelo Koreničko, Drakulić Rijeka, Homoljac i Trnavac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.11.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio  naselja Smiljan, a mogući su kratkotrajni prekidi za cijelo naselje Smiljan i Baćinac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.11.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Lipice (Općina Brinje).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 15.11.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Vrhovine (Pejnovići).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 14.11.2018.        09:00 do 15:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za slijedeće ulice: Jure Turića, Perušićka, N.Š.Zrinskog, Vukšićka, dio Budačke od kbr. 25/1 do kbr. 151 (lijeva strana) i dio Budačke od  kbr. 24 do kbr. 132 (desna strana).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.11.2018.        08:30 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Bilaj, Ribnik, Medak, Papuča, Raduč i Kruškovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 15.11.2018.        10:00 do 15:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.11.2018.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Vrhovine (Pejnovići).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 13.11.2018.        09:00 do 14:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Jezerane.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 13.11.2018.        10:00 do 14:30 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


9.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Jošani.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
13.11.2018.         09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


8.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Jezerane.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.11.2018.        10:00 do 14:30 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


8.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Visuć.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.11.2018.        08:30 do 15:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Otočca da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Šumećica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.11.2018.        09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Lipice (Općina Brinje).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.11.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.11.2018.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Visuć.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.11.2018.        08:30 do 15:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Mukinje (od Vatrogasaca do Jezerca).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.11.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Gospić, Bilaj, Ribnik, Počitelj, Medak, Brezik, Kukljic, Raduč, te za područje općina Plitvička Jezera, Udbina, Rakovica i Donji Lapac (osim naselja Donji Lapac).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.11.2018.        07:00 do 15:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: Smiljanska od kbr. 67 do kbr.162/A, Dr. Manje Kovačević, Dr. Mile Starčevića, Kralja Tomislava od kbr. 19 do kbr. 66, Oštarska, Davida Starčevića, Katarine Zrinski, Petra Svačića i Logorište.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.11.2018.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.11.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Rastovača.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.11.2018.        10:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Jošani.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
30.10.2018.         08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Visuć.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.10.2018.        08:00 do 15:00 sati
 31.10.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


25.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križpolje.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.10.2018.        08:30 do 14:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Popovača, Mala Plana, Velika Plana i Bakovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.10.2018.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Sinac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.10.2018.        09:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


23.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Jošani.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
26.10.2018.         08:30 do 15:00 sati
29.10.2018.         08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


23.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mekinjar, Ćojluk, Mutilić, Kurjak, Srednja Gora, Ondić, Komić i Poljice.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
25.10.2018.         08:30 do 15:00 sati
26.10.2018.         08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja: Studenci, Krš, Gornji Kosinj, Mlakva, Lipovo Polje, Donji Kosinj i Rudinka.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.10.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Poljanak i Plitvica Selo.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

Dana

 

u vremenu

 

23.10.2018.        09:00 do 15:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mekinjar, Šalamunić, Svračkovo Selo, Krbava, Tolić, Podlapača, Breštane i Jagodnje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

Dana u vremenu

 

23.10.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mekinjar, Šalamunić, Svračkovo Selo, Krbava, Tolić, Podlapača, Breštane i Jagodnje.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

Dana

 

u vremenu

 

22.10.2018.        08:00 do 15:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja: Studenci, Krš, Gornji Kosinj, Mlakva, Lipovo Polje, Donji Kosinj i Rudinka.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.10.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Lipovača Drežnička.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.10.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.10.2018.

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja Vrpile i Krbavica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.10.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.10.2018.

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja: Gradina Korenička, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 22.10.2018.        08:00 do 09:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja:  Medak, Papuča, Raduč i Kruškovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.10.2018.        08:30 do 14:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


19.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselje Brušane.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 22.10.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.10.2018.

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.10.2018.        08:00 do 10:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti Gumlo i Brajda.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.10.2018.        12:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno u prekidu opskrba električnom energijom naselja Metajna i Zubovići.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 19.10.2018.        07:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio ulice  Smokovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.10.2018.        09:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom: za  dio Ulice kralja Petra Krešimira, od kbr. 1 do kbr. 19 (samo neparni brojevi), za kbr. 35 i kbr. 23 u Kaniškoj ulici  i za prometnu signalizaciju (semafore) na križanju Kaniške i Ul. kralja Petra Krešimira. a povremeno će biti u prekidu opskrba za Kanišku ulicu od kbr. 3 do kbr. 17 (samo neparni brojevi).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.10.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.

16.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja: Studenci, Krš, Gornji Kosinj, Mlakva, Lipovo Polje, Donji Kosinj i Rudinka.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.10.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


16.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  dio naselja Čovići (Tupale).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.10.2018.        08:30 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


15.10.2018.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselj: Neteka, Suvaja Zaklopac i Brezovac Dobroselski (općina Gračac).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.10.2018.        09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


15.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja: Studenci, Krš, Gornji Kosinj, Mlakva, Lipovo Polje, Donji Kosinj i Rudinka.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.10.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


15.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mekinjar, Šalamunić, Svračkovo Selo, Krbava, Tolić, Podlapača, Breštane i Jagodnje.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

Dana

17.10.2018.

u vremenu

 

18.10.2018.         08:30 do 14:30 sati

19.10.2018.

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja: Studenci, Krš, Gornji Kosinj, Mlakva, Lipovo Polje, Donji Kosinj i Rudinka.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 16.10.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Stanišće.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 15.10.2018.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio  naselja Smiljan.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 15.10.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Gospića da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom: za  dio Ulice kralja Petra Krešimira, od kbr. 1 do kbr. 19 (samo neparni brojevi), za kbr. 35 i kbr. 23 u Kaniškoj ulici  i za prometnu signalizaciju (semafore) na križanju Kaniške i Ul. kralja Petra Krešimira. a povremeno će biti u prekidu opskrba za Kanišku ulicu od kbr. 3 do kbr. 17 (samo neparni brojevi).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 16.10.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


10.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Balenova Plana.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 11.10.2018.        08:00 do 17:00 sati
 12.10.2018.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


9.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Rakovačko Selište.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.10.2018.        10:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


9.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  dio naselja Nebljusi (Ćepaćuše i Loskun)

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.10.2018.        08:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


9.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kupirovo (općina Gračac) i repetitor Kurozeb.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 11.10.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mekinjar, Srednja Gora, Ondić, Komić i Poljice.

.Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.10.2018.        09:30 do 10:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


4.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Zubovići.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.10.2018.        09:00 do 10:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


4.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Stari Vidalići.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.10.2018.        13:00 do 14:30 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


4.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kustići.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.10.2018.        11:00 do 12:30 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


4.10.2018.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Balenova Plana.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.10.2018.        08:00 do 17:00 sati
 10.10.2018.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Metajna.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.10.2018.        09:00 do 11:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.10.208.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Zubovići.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.10.2018.        12:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


2.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Brezovo Polje, Oteš i Rastoka.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.10.2018.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


2.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  naselja:  Rudopolje, Gornje Vrhovine, Babin Potok, Končarev Kraj i Plitvički Ljeskovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.10.2018.        08:00 do 17:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


2.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja: Sertić Poljana, Plitvica Selo i Poljanak.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.10.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


2.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Rakovačko Selište.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.10.2018.        10:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti  naselja:  Rudopolje, Gornje Vrhovine, Babin Potok, Končarev Kraj i Plitvički Ljeskovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.10.2018.        08:00 do 14:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ažić Lokva i Lukovo.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.10.2018.        10:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.10.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Novalje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Lun, Tovarnele, Dudići i Jakišnica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.10.2018.        09:30 do 12:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


25.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja: Bukovac, Prvan Selo i Vukšić.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.09.2018.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


25.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kompolje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 26.09.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja: Brajdić Selo, Jelov Klanac i Gornja Močila.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.09.2018.        09:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da se  planirani radovi na postrojenjima naše elektroenergetske mreže najavljeni za dan 26.09.2018. od 15:15 do 19:00 sati odgađaju za dan 27.09.2018. godine od 15:00 do 19:00 sati, te će biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: S.S. Kranjčevića, Dio ulice Stara Cesta (od vatrogasnog doma do ulice Kaetana Knežića), Kaetana Knežića, Vladimira Čopića, Višala, Petra Matkovića, Dolac, Armica, Emanuela Sladovića, Franje Račkog,  Nehajeva,  Kolan, Obala Kralja Zvonimira, Trbušnjak (cijelo naselje), Senjska Draga, Stolac, Žukalj, Vratnik, Melnice, Vrzići, Crni Kal, Vrataruša, Veljun Primorski, Krivi Put, Podbilo, Mrzli Dol,  Alan, Sveti Juraj i Lukovo, a na cijelom području grada Senja u navedenom vremenu mogući su kratkotrajni prekidi.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.09.2018.        15:00 do 19:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja: Bukovac, Prvan Selo i Vukšić.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.09.2018.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kosa Janjačka.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.09.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Lipovo Polje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.09.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križ Kamenica (Pavlovići).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.09.2018.        09:00 do 11:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju


21.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križpolje.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.09.2018.        12:00 do 15:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ažić lokva i Lukovo.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 25.09.2018.        10:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


20.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Draženovići, Vučetići, Pernari, Plašćica i Letinac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 21.09.2018.        08:00 do 12:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja Općine Brinje da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Draženovići, Vučetići, Pernari, Plašćica i Letinac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 18.09.2018.        08:00 do 17:00 sati
 19.09.2018.        08:00 do 17:00 sati
 20.09.2018.      

 

 

 

 08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Križpolje.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 14.09.2018.        08:30 do 15:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Otočac (Donji Grad) te naselja: Kompolje, Hrvatsko Polje, Brlog i Brloška Dubrava.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 14.09.2018.        08:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križpolje.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 13.09.2018.        08:30 do 15:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


12.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih naselja: Bruvno, Cerovac, Deringaj, Kijani, Mazin, Omsica, Rudopolje Bruvanjsko, Tomingaj i Novo Naselje Gračac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 17.09.2018.        07:30 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.9.2018.

OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Vrhovine (Srdići).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.09.2018.        08:30 do 17:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.9.2018.

OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križpolje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.09.2018.        08:30 do 15:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


11.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Rudinka,

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.09.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


10.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Mekinjar, Ćojluk, Srednja Gora i Rebić.

.Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.09.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


10.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio naselja Perušić (Kaniža i Jurišići).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 11.09.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


10.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti naselja Konjsko Brdo i Ivčević Kosa.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 12.09.2018.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Vrhovine (Srdići).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.09.2018.        08:00 do 15:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križ Kamenica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.09.2018.        08:30 do 15:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Raduč.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.09.2018.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ledenik i Kućišta.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 11.09.2018.        08:00 do 15:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju


6.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  dio naselja Nebljusi (Ćepaćuše i Loskun)

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.09.2018.        09:00 do 17:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Sinac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.09.2018.        08:30 do 16:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križpolje.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.09.2018.        08:30 do 15:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Raduč.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.09.2018.        08:00 do 14:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


5.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križ Kamenica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 06.09.2018.        08:30 do 15:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja: Ribnik, Medak, Papuča, Raduč i Kruškovac.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 06.09.2018.        08:00 do 17:00 sati

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.9.2018.

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.09.2018.        12:00 do 19:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križ Kamenica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.09.2018.        08:30 do 15:00 sati
   
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.9.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Prozor.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 04.09.2018.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.9.2018.

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kruškovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.09.2018.    08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


31.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Otočca da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Biškupljak (prema sirani).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.09.2018.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


31.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti dio  naselja Križ Kamenica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.09.2018.        08:30 do 15:00 sati
   
 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


31.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  dio naselja Nebljusi (Ćepaćuše i Loskun)

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 05.09.2018.        09:00 do 17:00 sati
   

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


31.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Kestenovac, Korita, Donji Štrbci, Gornji Štrbci i  dio naselja Birovača.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.09.2018.        09:00 do 14:00 sati
 04.09.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


31.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Aleksinica (Filipovići).

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.09.2018.        08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


31.8.208.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Raduč.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.09.2018.        08:00 do 14:00 sati

 04.09.2018.                                                            08:00 do 14:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


30.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselje Kostelčevo Selo.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 31.08.2018.        08:30 do 10:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


30.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselje Brloška Dubrava.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 31.08.2018.        11:30 do 13:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


30.8.218.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Brinje (Kalanji).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 31.08.2018.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Brinje (Kalanji).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.08.2018.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


29.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja: Kalinovača, Donja Pazarišta, Mala Plana, Velika Plana, Pazariški Bakovac i Dragnuša.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 31.08.2018.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


28.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Brinje (Vučetići).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 29.08.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


28.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Lipovo Polje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 29.08.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


28.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Raduč.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.08.2018.        08:00 do 15:00 sati

 U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


28.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za Novo Naselje Udbina i Vrbu Mutilić.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.08.2018.        09:30 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


28.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti povremeno  u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Ribarica i dio naselja Cesarica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.08.2018.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


28.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Švica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.08.2018.        11:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


28.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Ličko Lešće.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 30.08.2018.        08:30 do 10:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.8.2018.

Obavještavamo Vas da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže bez opskrbe električnom energijom biti slijedeća naselja: Korenica, Vranovača, Ponor Korenički, Gradina Korenička, Šeganovac, Kompolje Koreničko, Mihaljevac, Kalebovac, Oravac, Jasikovac, Tuk Bjelopoljski, Vrpile i Krbavica.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 29.08.2018.        16:00 do 18:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Raduč.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 29.08.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kompolje (Nikšić Most).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.08.2018.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  dio naselja Lipovlje (Šporčići).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.08.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


27.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom cijelog područja grada Senja.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.08.2018.        04:00 do 06:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže s područja grada Senja da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom slijedećih ulica: S.S. Kranjčevića, dio ulice Stara Cesta (od vatrogasnog doma do ulice Kaetana Knežića), Kaetana Knežića, Vladimira Čopića, Višala, Petra Matkovića, Dolac, Armica, Emanuela Sladovića, Franje Račkog,  Nehajeva,  Kolan, Obala Kralja Zvonimira, Trbušnjak (cijelo naselje), Senjska Draga, Stolac, Žukalj, Vratnik, Melnice, Vrzići, Crni Kal, Vrataruša, Veljun Primorski, Krivi Put,Podbilo, Mrzli Dol,  Alan, Sveti Juraj i Lukovo.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.08.2018.        04:00 do 06:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Županjdol.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.08.2018.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kompolje (Nikšić Most).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.08.2018.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Raduč.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.08.2018.        08:00 do 15:00 sati

 28.08.2018.                                                            08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


24.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Lipovo Polje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 28.08.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


23.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kompolje (Nikšić Most).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.08.2018.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Sadilovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 27.08.2018.        09:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


22.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Plašćica i Letinac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 24.08.2018.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


21.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Novoselija.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 23.08.2018.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


20.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom  naselja Rakovica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 22.08.2018.        09:00 do 11:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


20.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Plašćica i Letinac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 22.08.2018.

 23.08.2018.        

 08:00 do 17:00 sati

 08:00 do 17:00 sati

 

 

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.8.2018.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Kvarte.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 22.08.2018.        09:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.8.2018.

 Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom naselja Pavlovac Vrebački.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 21.08.2018.        09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za  naselja: Smiljan, Baćinac, Debelo Brdo i Kolakovica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 20.08.2018.        09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Plašćica i Letinac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 21.08.2018.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


17.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Draženovići, Vučetići, Pernari, Plašćica i Letinac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 20.08.2018.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


14.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Korenica (trga Sv. Jurja, Riječka i Gospićka ulica.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
16.08.2018.         08:00 do 12:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


13.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Konjsko Brdo.

 Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 14.08.2018.        09:00 do 10:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


8.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Prokike.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.08.2018.        08:30 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


8.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Draženovići, Vučetići, Pernari, Plašćica i Letinac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 10.08.2018.        08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Veliki Kut (Križpolje).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 09.08.2018.        08:00 do 18:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


7.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Prokike.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.08.2018.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


6.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Prokike.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.08.2018.        08:30 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Donja Pazarišta, Dubrava, Kalinovača, Podastrana, Velika Plana, Mala Plana, Pozariški Bakovac i Dragnuša.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 07.08.2018.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju


3.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja L.Kaldrma, Tiškovac, Ševina Poljana i Dnopolje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 06.08.2018.        08:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Bogunica, Raduč i Kruškovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 08.08.2018.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Bogunica, Raduč i Kruškovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 06.08.2018.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


3.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Jezerce.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 06.08.2018.        09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Ponori.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
02.08.2018.         08:30 do 14:30 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Jezerane (Općina Brinje).

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 02.08.2018         08:30 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Donja Pazarišta.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.08.2018.        08:00 do 14:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Bukovlje.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
01.08.2018.       09:00 do 15:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselje Veliki Kut (Općina Brinje). 

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 03.08.2018.      08:00 do 18:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Jezerane (Općina Brinje). 

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 01.08.2018       08:30 do 16:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ažić lokva i Lukovo.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 02.08.2018.      06:00 do 09:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za dio naselja Bilaj.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 01.08.2018.      09:00 do 13:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


1.8.2018.

Obavještavamo korisnike mreže da će zbog planiranih radova na postrojenjima naše elektroenergetske mreže biti u prekidu opskrba električnom energijom za naselja Ribnik, Medak, Papuča, Raduč i Kruškovac.

Prekid u opskrbi je predviđen:

dana u vremenu
 01.08.2018.      08:00 do 17:00 sati

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi se odgađaju.


Želiš se uključiti u našu zajednicu i svakodnevno primati poruke s terena te se družiti s Ličankama i Ličanima? Ili si naš/a iz Ličko-senjske, pa odmah postaješ dio dobrog društva? :) Uključi se u Viber zajednicu klikom na linku Lika Club | Najčitanije 🔥

 

Komentari

Komentara


Izvor: Elektrolika Gospić | Foto: Ilustracija

Oznake

Povezane objave

Back to top button
Close